Kungen initiativtagare till hållbart fiske

Igår deltog Kung Carl XVI Gustaf på ett fiskeseminarium i Hemavan. Syftet var att diskutera utvecklingen av fiskevård, fiskeförvaltning, ett hållbart fiske och turism i Västerbottens fjällvärld. Initiativet kommer från Kungen och med på seminariet var bland andra representanter från Sorsele och Storumans kommuner, fiskeenheten på länsstyrelsen och lokala entreprenörer.

2011 startade ett grundläggande projekt och inventering av vattnen runt Forsavan vid Tärnaån i Västerbotten. Initiativtagare var Kungen tillsammans med Sorsele och Storumans kommuner. En biologisk inventering påbörjades och har snart pågått i fyra år. Genom elfiske, dykinventering och andra provtagningar undersöks bland annat vattenkvalitet, insektsliv och fiskbestånd. Syftet är att bevara och utveckla fiskresursen på ett hållbart sätt i Tärnasjöns vattensystem.

På seminariet presenterade fiskerikonsultent Magnus Bidner hur forskningsprojektet framskrider och vad nästa steg är för att förbättra fisket. Andra viktiga frågor som diskuterades var hur olika fiskeregler påverkar fiskbestånden samt hur man har lyckats med förvaltning och fisketurism, både i andra länder och i Västerbotten.

– Dagens möte har varit mycket intressant. Forskningsprojektet är långsiktigt och frågorna om ett hållbart fiske och sportfisketurism är inte bara aktuella här i Västerbotten utan även applicerbara i hela Sverige. Med en riktig förvaltning är det möjligt att både öka tillgången på fisk och skapa nya arbetstillfällen, säger Kung Carl XVI Gustaf.

Kungen är själv sportfiskare och har en fiskestuga i Forsavan. Fiskestugan byggdes 1931 av Gustaf VI Adolf som tillbringade flera veckor där varje sommar. Ända sedan 1929 har man bokfört alla fiskar som fångats vid stugan, data som används i den utvärdering som forskningsprojektet nu bedriver.

För information vänligen kontakta Informationsavdelningen, Kungl. Hovstaterna, tfn 08-402 60 00.