Media välkomnas till presentation av Kungl. Hovstaternas Verksamhets­berättelse för 2013

I Verksamhetsberättelsen redovisas statschefens och hans familjs uppdrag, de olika enheterna inom Kungl. Hovstaterna samt resultatet för Hovstaten, Slottsstaten och Kungl. Djurgårdsförvaltningen.

Tid: Måndagen den 19 maj, klockan 10.00 - 11.30

Plats: Kungliga Slottet, Karl XV-salen

Agenda för pressmötet:

  • Riksmarskalk Svante Lindqvist hälsar välkommen och inleder.
  • Ståthållare Gunnar Holmgren presenterar Ståthållarämbetet.
  • Överintendent Margareta Nisser-Dalman presenterar Husgerådskammaren.
  • Förste hovmarskalk Mats Nilsson presenterar Hovmarskalksämbetet.
  • Överintendent Jan Lindman presenterar Verksamhetsberättelsen och resultatet.

Informationschef Margareta Thorgren är moderator under frågestunden på pressträffen.

Föranmälan till: annika.jeppsson@royalcourt.se