Gratulationslistor på Kungliga slottet

Söndagen den 2 mars finns det möjlighet för allmänheten och den diplomatiska kåren att framföra skriftliga gratulationer till Prinsessan Madeleine och herr Christopher O'Neill med anledning av födseln av Prinsessan Leonore.

Gratulationslistorna kommer att finnas i Rikssalen på Kungliga slottet kl. 15.00-18.00.

Ingång till Rikssalen sker via Södra valvet.

Media bereds möjlighet att vara i Rikssalen endast kl. 15.15-15.30.