Sorgeringning med anledning av H.K.H. Prinsessan Lilians bortgång

Med anledning av Prinsessan Lilians bortgång kommer sorgeringning att ske i Stockholms innerstad måndagen den 11 mars.

Sorgeringning kommer att ske från kl. 08.00 till 08.10.