Drottning Silvias Jubileumsfond tillkännager stipendiater

Vid ett sammanträde på Kungl. Slottet i Stockholm 28 november 2012 har styrelsen för Stiftelsen Drottning Silvias Jubileumsfond för forskning om barn och handikapp, under ledning av H.M. Drottningen, beslutat utdela stipendier enligt följande:

Lars Karlsson, doktorand vid Institutionen för Neurovetenskap och Fysiologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg, för projektet "Molekylära mekanismer för träningens positiva effekter på hjärnans återhämtning efter strålning mot den omogna hjärnan".
— 120 000 kr

Carmen Ryberg, doktorand vid Psykologiska Institutionen, Göteborgs Universitet, Göteborg, för projektet "Psykologisk utveckling och livskvalitet hos barn och ungdomar som behandlas med kirurgi eller kateterteknik på grund av medfött hjärtfel".
— 120 000 kr

Antovan Kourosh Seyedi Honarvar, doktorand vid Institutionen för Neurovetenskap/Ophthalmologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg, för projektet "Ögon- och synfunktion hos barn med mitokondriella sjukdomar".
— 120 000 kr

Birgitta Spjut Jansson, doktorand vid Psykologiska Institutionen, Göteborgs Universitet, Göteborg, för projektet "Samspel och Imitation för små barn med autism (SIMBA), en randomiserad studie".
— 120 000 kr

Maria Ingemansson, doktorand vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet, Solna, för projektet "Leder interaktiv utbildning av distriktsläkare och sjuksköterskor med case metodik och audit-feedback till förbättrat omhändertagande av barn med astma i primärvården".
— 80 000 kr

Robert Tovetjärn, doktorand vid Medicinska fakulteten, Göteborgs Universitet, Göteborg, för projektet "Studier av kirurgiska resultat, livskvalitet och genetik hos patienter med kraniofaciala missbildningar".
— 80 000 kr

Alexandra Ullsten, doktorand vid Kungl. Musikhögskolan, Stockholm, för projektet "Vaggsång som smärtlindring av för tidigt födda barn".
— 60 000 kr

Ann Nordberg, doktorand vid Enheten för logopedi, Göteborgs Universitet, Göteborg, för projektet "Tal- och språkförmåga samt kommunikativ delaktighet hos barn och ungdomar med cerebral pares".
— 60 000 kr

Stipendierna överlämnas av H.M. Drottningen torsdagen den 24 januari 2013 på Kungl. Slottet i Stockholm.

Om Drottning Silvias Jubileumsfond

I samband med H.M. Drottningens 50-årsdag bildades Stiftelsen Drottning Silvias Jubileumsfond för forskning om barn och handikapp för att förvalta och fördela de medel, som influtit från svenska folket som en hyllning till Drottningen på högtidsdagen.

Fonden delar årligen ut anslag som kan sökas av företrädesvis studerande antagna till forskarutbildning inom universitet och högskolor i landet. Varje år prioriteras ett visst forskningsområde som kungörs i samband med att inbjudan till ansökan annonseras.

Temat för innevarande års utdelning av anslag var ”Metoder att förbättra funktion och/eller värdera livskvalitet vid kronisk sjukdom och handikapp”.