Statsbesök från Turkiet - ansökan om ackreditering senast 31 augusti

Vid det statsbesök i Sverige som den turkiske president Abdullah Gül och hans maka Hayrünnisa Gül avlägger i Sverige 10-12 september, deltar även biträdande premiärminister Ali Babacan och EU-minister Egemen Bagis samt en rad parlamentariker och tjänstemän för separat möten.

I statsbesöket deltar också drygt 100 turkiska företagare för överläggningar och seminarier med företrädare med ledande representanter för svensk näringsliv.

Efter första dagens färd genom Stockholms gator till välkomstceremonierna på Stockholms slott, följer möte med talmannen, överläggningar med statsminister Reinfeldt och på kvällen ger kungaparet en bankett.

I besöket ingår också möten med personer med turkiskt ursprung i Sverige. Statsbesökets tredje dag förläggs till Uppsala med bl.a. ett besök på Uppsala universitet.

Fru Gül kommer under Sverigebesöket bland annat att besöka institutioner med koppling till åldringsvård och barnlitteratur.

Representanter för media behöver särskild ackreditering för att på plats bevaka besöket. Senaste ansökningsdag är 31 augusti. Klicka här för ackreditering via UD.

Program och praktisk information till massmedia kommer inför besöket att ligga på UD:s webbplats.

Till toppen