Medaljförläningar 6 juni 2012

H.M. Konungen har beslutat om medaljförläningar enligt nedanstående. Medaljerna kommer att delas ut fredagen den 15 juni på Kungliga slottet.

SERAFIMERMEDALJEN

Professor Herbert Blomstedt
För synnerligen framstående insatser för svenskt musikliv

Professor Stig Strömholm
För synnerligen förtjänstfull gärning inom svenskt universitetsväsende och kulturliv

HM KONUNGENS MEDALJ

12:e storleken i Serafimerordens band

Fd. Förbundsordförande Lars-Åke Lagrell
För värdefulla insatser som förbundsordförande i Svenska Fotbollförbundet

Fd. Regeringsråd Bengt-Åke Nilsson
För värdefulla insatser inom svenskt förvaltnings- och samhällsliv

Fd. Justitieråd Nina Pripp
För värdefulla insatser inom svenskt förvaltnings- och samhällsliv

Fv. Statsråd Mona Sahlin
För mångårig och framstående politikergärning

Direktör Jens Spendrup
För betydelsefulla insatser för svenskt näringsliv

12:e storleken i högblått band

Direktör Marie Ehrling
För framstående insatser för svenskt näringsliv

Direktör Björn Jakobson
För betydelsefulla insatser för svenskt näringsliv

Ordförande Benne Lantz
För betydelsefulla insatser för svenskt arbets- och samhällsliv

Direktör Johan Malmquist
För framstående insatser för svenskt näringsliv

Högskolerektor Staffan Rydén
För betydelsefulla insatser för den svenska scenkonstens utveckling.

Konserthuschef Michael Tydén
För framstående insatser för svenskt musikliv.

Överintendent Elsebeth Welander-Berggren
För betydande insatser som museichef

8:e storleken i Serafimerordens band

Fd Departementsråd Lars Blomgren
För förtjänstfulla insatser rörande Stiftelsen Kungaparets Bröllopsfond

Professor emeritus Ove Bring
För engagerade och framgångsrika insatser inom rättsvetenskapen särskilt områdena internationell rätt och mänskliga rättigheter

Byggnadsantikvarie Ralph Edenheim
För värdefulla insatser för det svenska byggnadsarvet

Professor Sten Grillner
För framstående forskningsinsatser inom neurofysiologin

Professor Olle Häger
För betydande insatser som folkbildare -särskilt som skapare av historiska dokumentärer

Professor Staffan Ulfstrand
För framstående vetenskaplig gärning som zooekolog och som populärvetenskaplig författare

Professor Hans Villius
För betydande insatser som folkbildare - särskilt som skapare av historiska dokumentärer

Förste livmedicus, professor Jan Östergren
För förtjänstfulla insatser som livmedicus

MEDALJEN LITTERIS ET ARTIBUS

Skådespelare Claes Eriksson
För framstående konstnärliga insatser som regissör

Poet Arne Johnsson
För framstående konstnärliga insatser som poet

Regissör Stefan Larsson
För framstående konstnärliga insatser som regissör

Professor, dirigent Stefan Parkman
För framstående konstnärliga insatser som kördirigent

H.M. KONUNGENS MEDALJ

8:e storleken i högblått band

Cirkusdirektör, professor Tilde Björfors
För värdefulla insatser för cirkuskonstens utveckling

Kompositör Jörgen Elofsson
För uppskattade insatser som kompositör och låtskrivare

Byggnadsingenjör Claes Lindgren
För förtjänstfulla insatser vid Kungl. Djurgårdsförvaltningen

Direktör Spyridon Mylonopoulos
För betydelsefulla insatser inom svenskt näringsliv