Tradition och praxis vid kunglig födsel

Följande traditionella ceremonier kommer att äga rum i nedanstående ordning med anledning av Kronprinsessans nedkomst, beräknad till början av mars 2012.

Kommuniké

Vid en kunglig födsel är det riksmarskalken som meddelar rikets ledning om födseln. Därefter kommer en kommuniké från riksmarskalken att publiceras på www.kungahuset.se samt på www.facebook.com/kungahuset

Vittnesbekräftelse

Vid en kunglig födsel hålls traditionsenligt en vittnesbekräftelse vilket sker dagen efter födseln, om inte födseln sker på en lördag. Då hålls vittnesbekräftelsen följande måndag.

Talman, statsminister, riksmarskalk samt överhovmästarinna är vittnen. Vittnesbekräftelsen är ett dokument med underskrifter och sigill av ovanstående vittnen.

Konselj

Vid en kunglig födsel hålls en konselj. Kungen kallar till en konselj med stöd av 5 kap. 3§ i regeringsformen som anger att regeringen sammanträder i konselj under statschefens ordförandeskap. Konselj på Kungens initiativ hålls vid bland annat tronarvinges födelse.

Vid konseljen informerar Kungen regeringen om följande: titel, namn, tilltalsnamn samt tilldelat hertigdöme/hertiginnedöme för tronarvingen. Konseljen hålls dagen efter födseln, om inte födseln sker på en lördag då konseljen hålls följande måndag.

Salutering

Vid en Kunglig födsel skjuts salut från Skeppsholmen i Stockholm enligt Försvarsmaktens ceremonibestämmelser (Instruktion för Försvarsmakten, ceremonier; Cerl FM 2010). För den förstfödde till statschef eller tronföljare avges salut i två salutomgångar, med en minuts mellanrum, om 21 skott vardera. Salutering sker även vid salutstationerna i Boden, Härnösand, Karlskrona samt Göteborg.

Te Deum

Vid en kunglig födsel hålls en tacksägelsegudstjänst, Te Deum. Te Deum är en gammal kyrklig ceremoni, som i kungliga sammanhang äger rum vid stora viktiga händelser i Kungahuset: dop, födelsedagar, jubileer och andra högtidstillfällen. Senast Te Deum hölls var vid Kungens 60-årsdag den 30 april 2006.

Te Deum hålls i Slottskyrkan dagen efter födseln, om inte födseln sker på en lördag, då hålls Te Deum följande måndag. Inbjudna gäster är den närmaste familjen, representanter för riksdag, regering och övriga representanter från det officiella Sverige samt hovets personal.

Inbjudningar till Te Deum skickades ut den 1 och 2 februari 2012. Detta med anledning av att hovet sänder ut inbjudningar till större evenemang ungefär en månad innan evenemanget äger rum.

Fotopool kommer att arrangeras vid konselj och Te Deum.