Kommentar med anledning av beslut i Konstitutionsutskottet

Överintendent Jan Lindman ger följande kommentar:

"Vi har noterat önskemålet och från Kungliga hovstaternas sida är vi självklart tillgängliga för en diskussion. Vi har redan idag en bra och konstruktiv dialog med Finansdepartementet i frågan och ser fram emot fortsatta samtal."

Till toppen