Klargörande från Karolinska Institutet om uppdragsutbildning

"Den medierapportering som skett de senaste dagarna om Prins Daniels utbildning vid Karolinska Institutet kan uppfattas som att det är möjligt att köpa sig förbi ansökningskön till universitetet. Något sådant är dock inte möjligt, då så kallad uppdragsutbildning sker på helt andra premisser än reguljär universitetsutbildning."