Prins Carl Philip på Totalförsvarsdagar i Göteborg

Den 22 maj närvarade Prins Carl Philip vid Västra militärregionens Totalförsvarsdagar. Mötet ägde rum på Känsö i Göteborgs skärgård.

Prins Carl Philip hälsar på örlogskapten Jarle Tranøy från Norge.

Prins Carl Philip hälsar på örlogskapten Jarle Tranøy från Norge. Foto: Adam Ihse/TT

Totalförsvarsdagarna arrangerades 21–23 maj av Västra militärregionen som omfattar länen: Västra Götaland, Halland, Örebro och Värmland. Till det tre dagar långa mötet var militära och civila representanter från Sverige, Danmark och Norge inbjudna för att diskutera frågor rörande totalförsvaret.

Prinsen tillsammans med överste Peter Hederstedt, chef för Västra militärregionen.

Prinsen tillsammans med överste Peter Hederstedt, chef för Västra militärregionen. Foto: Adam Ihse/TT

I samband med Totalförsvarsdagarna höll Prins Carl Philip ett tal där han sade:

Tack för möjligheten att ta del av intressanta presentationer och diskussioner, där gemensamma och gränsöverskridande problemområden och utmaningar har belysts.

Man imponeras av öppenheten och viljan att tillsammans ta sig an de olika hot och utmaningar vi står inför. Tillsammans är vi starkare i Norden.

H.K.H. Prins Carl Philip

Prins Carl Philip i samtal med militära representanter från Norge, Danmark och Sverige.

Prins Carl Philip i samtal med militära representanter från Norge, Danmark och Sverige. Foto: Adam Ihse/TT

Under dagarna fick deltagarna genomgång av regionala försvarsplaner samt delta i workshops för att öka samarbetet vad gäller skyddsvärden, gemensamma beroenden och höjd beredskap.