Avskeds­audiens för Mongoliets ambassadör

Den 22 maj tog Kungen emot Mongoliets ambassadör i avskedsaudiens inför sändebudets hemresa från Sverige.

Kungen tog emot Mongoliets ambassadör Tuvdendorj Janabazar i Prinsessan Sibyllas våning på Kungl. Slottet.

Kungen tog emot Mongoliets ambassadör Tuvdendorj Janabazar i Prinsessan Sibyllas våning på Kungl. Slottet. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

På samma sätt som ambassadören tas emot vid en högtidlig audiens av Kungen när han eller hon tillträder sin tjänst i Sverige sker ett liknande, om än något mindre formellt, möte när ambassadören reser hem igen.