Prins Daniel vid handelskonferens om Sverige och USA

Den 18 mars deltog Prins Daniel i handelskonferensen Transatlantic Day arrangerad av Swedish–American Chambers of Commerce US (SACC-USA).

Prins Daniel höll tal på handelskonferensen ”Transatlantic Day”.

Prins Daniel höll tal på handelskonferensen ”Transatlantic Day”. Foto: Alva Lindqvist.

Transatlantic Day, som hölls i Näringslivets Hus i Stockholm, belyste de 400 åren av goda affärsrelationer mellan Sverige och USA som fortsätter att skapa möjligheter mellan och inom länderna.

Prins Daniel tillsammans med deltagarna i handelskonferensen ”Transatlantic Day”.

Konferensen hölls i Näringslivets Hus i Stockholm. Foto: Alva Lindqvist

I samband med konferensen hölls tal av bland andra Prins Daniel, Sveriges ambassadör i USA Urban Ahlin, USA:s ambassadör i Sverige Erik Ramanathan och SACC-USA:s ordförande Signhild Arnegård Hansen.

Prins Daniel är beskyddare av The Swedish American Chambers of Commerce US sedan juni 2023. Prinsen har länge engagerat sig inom entreprenörskap och hur svenska företag lyckas på exportmarknader.

Swedish–American Chambers of Commerce US (SACC-USA)

SACC-USA är en ideell medlemsorganisation vars syfte är att utveckla handelsrelationer och investeringsmöjligheter mellan USA och Sverige.

SACC-USA arbetar också för att underlätta möjligheterna för unga yrkesverksamma att få erfarenhet och utbildning i en annan kultur och affärsmiljö tidigt i sin karriär.

Till toppen