Kronprinsessan i möte med deltagare i UD:s utbildnings­program

Den 13 mars deltog Kronprinsessan i ett möte med personal som just nu går diplomat­programmet, utrikes­administratörs- eller assistentprogrammet vid Utrikesdeparte­mentet (UD). Mötet arrangerades i Karl XV-salen på Kungl. Slottet.

Kronprinsessan talade bland annat om samarbetet mellan hovet och UD vid mötet med deltagarna i UD:s utbildningsprogram.

Kronprinsessan talade bland annat om samarbetet mellan hovet och UD. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

De tre utbildningsprogrammen förbereder deltagarna för tjänstgöring i utrikes­förvaltningen, det vill säga på UD i Stockholm eller vid Sveriges ambassader, representationer och konsulat utomlands.

Representanter för deltagarna i de olika programmen fick möjlighet att ställa frågor till Kronprinsessan.

Representanter för deltagarna i de olika programmen fick möjlighet att ställa frågor till Kronprinsessan. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Kronprinsessan, som själv gick diplomatprogrammet 2006–2007, inledde mötet med att hälsa alla deltagare välkomna till Kungl. Slottet. Därefter talade Kronprinsessan bland annat om diplomaternas avgörande roll i Sverigefrämjandet och i Sveriges relationer med omvärlden. Kursdeltagarna fick även möjlighet att ställa frågor till Kronprinsessan.

Till toppen