Kronprinsessan vid flagghissning på Natohögkvarteret

Den 11 mars närvarade Kronprinsessan när Sveriges flagga hissades vid Natos högkvarter i Bryssel.

Kronprinsessan, Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg och statsminister Ulf Kristersson utanför Natos högkvarter.

Kronprinsessan, Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg och statsminister Ulf Kristersson utanför Natos högkvarter. Foto: Tom Samuelsson/Regeringskansliet

Den 7 mars 2024 inträdde Sverige som fullvärdig medlem av Nordatlantiska fördragsorganisationen och i dag, fyra dagar senare, hissades Sveriges flagga vid högkvarteret i Bryssel. 

Kronprinsessan, som är tillfällig riksföreståndare då H.M. Konungen befinner sig på statsbesök i Mexiko, deltog i ceremonin på uppdrag av Kungen.

Under flaggceremonin höll generalsekreterare Jens Stoltenberg samt statsminister Ulf Kristersson anföranden.

Se ceremonin vid Natos högkvarter i Bryssel

Sverige är nu Natos 32:a medlemsland.

Sverige är nu Natos 32:a medlemsland. Foto: Henric Montgomery/TT

Kronprinsessan tillsammans med överbefälhavaren Micael Bydén, Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg, statsminister Ulf Kristersson samt Sveriges ambassadör vid Nato Axel Wernhoff.

Kronprinsessan tillsammans med överbefälhavare Micael Bydén, Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg, statsminister Ulf Kristersson samt Sveriges ambassadör vid Nato Axel Wernhoff. Foto: Tom Samuelsson/Regeringskansliet

Kronprinsessan i Bryssel tillsammans med den svenska delegationen bestående av statsministern, statsråd, partiordförande och överbefälhavarens med flera.

Kronprinsessan i Bryssel tillsammans med den svenska delegationen bestående av statsministern, statsråd, partiordförande och överbefälhavaren med flera. Foto: Tom Samuelsson/Regeringskansliet

Ceremonier i Sverige

Måndagen den 18 mars uppmärksammas Sveriges Natomedlemskap vid en ceremoni utanför riksdagen där Kungen håller ett tal. Samma eftermiddag sker därutöver en ceremoni på Karlbergs slott under vilken Kungen också deltar.

Läs mer om kunglig medverkan med anledning av Natomedlemskapet