Kungaparet vid Anders Walls stiftelses stipendieutdelning

Den 8 mars närvarade Kungaparet vid Anders Walls stiftelses stipendieutdelning på Grand Hôtel i Stockholm.

Kungen gratulerar 2024 års stipendiater.

Kungen gratulerar 2024 års stipendiater. Foto: Henric Wauge/SPA

Anders Walls stiftelse delar årligen ut stipendier till unga människor med syfte att stödja och uppmuntra entreprenörskap och kreativt tänkande. Stipendierna delas ut inom områdena entreprenörskap, naturvetenskaplig forskning, landsbygdsutveckling, internationella studier och musik.

Läs mer om 2024 års stipendiater

Kungaparet tillsammans tillsammans med årets stipendiater på Anders Walls stiftelses stipendieutdelning.

Kungaparet tillsammans med årets stipendiater på Anders Walls stiftelses stipendieutdelning. Foto: Karin Röse

Kungaparet och Prinsessan Christina, Fru Magnuson med make Tord Magnuson. Prinsessan Christina närvarade vid utdelningen i sin roll som hedersordförande i Stiftelsen Ulriksdals slottsteater, som får kulturstöd av Anders Walss stiftelse.

Kungaparet och Prinsessan Christina, Fru Magnuson med make Tord Magnuson. Prinsessan Christina närvarade vid utdelningen som hedersordförande i Stiftelsen Ulriksdals slottsteater, som får kulturstöd av Anders Walls stiftelse. Foto: Henric Wauge/SPA