Kungen gav företräde för astronaut Marcus Wandt

Den 19 februari tog Kungen emot astronauten Marcus Wandt och Rymdstyrelsen generaldirektör Anna Rathsman på Kungl. Slottet.

Kungen tillsammans med astronauten Marcus Wandt och Rymdstyrelsen generaldirektör Anna Rathsman.

Kungen tillsammans med astronauten Marcus Wandt och Rymdstyrelsen generaldirektör Anna Rathsman. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

I början av januari blev Marcus Wandt tredje svensk i rymden då han reste till den internationella rymdstationen för att bedriva forskning i tyngdlöshet. Resan var ett samarbete mellan Rymdstyrelsen, den europeiska rymdorganisationen ESA, de amerikanska rymdföretagen Axiom Space och Space X samt den amerikanska rymdmyndigheten NASA.

Om Marcus Wandt

I november 2022 valdes Marcus Wandt ut bland över 22 500 sökande till en ny Europeisk astronautgrupp om totalt 17 uttagna. Marcus Wandt är utbildad elektroteknikingenjör på Chalmers tekniska högskola och har också genomgått officersprogrammet på Militärhögskolan Karlberg. Han är utbildad stridspilot i både Sverige och i USA och har arbetat som stridspilot inom Försvarsmakten. När Marcus Wandt inte är astronaut arbetar han som chefstestpilot på Saab.

Till toppen