Invigning av Anthropocene Laboratory

Den 13 februari närvarade Kronprinsessan vid invigningen av Anthropocene Laboratory, ett nytt laboratorium vid Kungl. Vetenskapsakademien för forskning inom hållbarhet .

Kronprinsessan togs emot av Hans Ellegren, ständig sekreterare vid Vetenskapsakademien, och Carl Folke professor och föreståndare för Beijerinstitutet för ekologisk ekonomi.

Kronprinsessan togs emot av Hans Ellegren, ständig sekreterare vid Vetenskapsakademien, och Carl Folke professor och föreståndare för Beijerinstitutet för ekologisk ekonomi. Foto: Patrik Lundin

Syftet med det nyinvigda laboratoriet är att bedriva forskning inom hållbarhets­området. Målet är att möta den ökande efterfrågan på vetenskapsbaserad kunskap för att underlätta vägar mot hållbarhet.

Laboratoriet kommer även att fungera som en mötesplats för samarbeten och samla internationella forskare för att underlätta åtgärder att möta de utmaningar mänskligheten står inför.

Invigning av Anthropocene Laboratory.

Invigning av Anthropocene Laboratory. Foto: Patrik Lundin

Kungl. Vetenskaps­akademien

Kungl. Vetenskapsakademien instiftades år 1739 och är en oberoende organisation som har till uppgift att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället. Akademien tar särskilt ansvar för naturvetenskap och matematik, men strävar efter att öka utbytet mellan olika discipliner.

Läs mer om Kungl. Vetenskapsakademien