Invigning på Nordiska museet

Den 7 februari invigde Kronprinsessan Nordiska museets nya basutställning Nordbor. Utställningen visar livet i Sverige och Norden under 500 år genom fyra årstider.

Kronprinsessan invigde utställningen "Nordbor".

Kronprinsessan invigde utställningen "Nordbor". Foto: Clément Morin/Nordiska museet

Nordbor är Nordiska museets största utställning någonsin och berättar om livet i Norden under 500 år. I fokus för utställningsberättelsen står 22 gestaltade verkliga personöden från historien för att ge en förståelse för likheter och skillnader över tid.

Den nya basutställningen Nordbor sträcker sig genom hela översta våningen på Nordiska museet och rymmer cirka 4 000 föremål fördelade på 27 rum.

Utställningen öppnar för allmänheten den 10 februari.

Kronprinsessan och förste vice talman Kenneth Forslund får en guidad visning av den nya utställningen.

Kronprinsessan och förste vice talman Kenneth G. Forslund får en guidad visning av den nya utställningen. Foto: Clément Morin/Nordiska museet