Möte med Totalförsvarets forskningsinstitut

Den 1 februari deltog Kungen, Kronprinsessan och Prins Carl Philip i ett möte på Kungl. Slottet med Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI).

Kungen i möte med Totalförsvarets forskningsinstitut.

Kungen i möte med Totalförsvarets forskningsinstitut. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Vid mötet höll representanter från myndigheten FOI en presentation om det rådande säkerhetsläget med särskilt fokus på Ryssland, Mellanöstern och USA.

FOI är en statlig myndighet och ett av Europas ledande forskningsinstitut inom försvar och säkerhet.

Kronprinsessan och Prins Carl Philip hälsar på FOI:s generaldirektör Jens Mattsson och avdelningschef Malek Finn Khan, ett par av mötesdeltagarna från FOI.

Kronprinsessan och Prins Carl Philip hälsar på FOI:s generaldirektör Jens Mattsson och avdelningschef Malek Finn Khan, ett par av mötesdeltagarna från FOI. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Möte med FOI på Kungl. Slottet.

Möte med FOI på Kungl. Slottet. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna