Gästlista vid galamiddag

hos DD.MM. Konungen och Drottningen vid statsbesök från Frankrike den 30 januari 2024

DD.MM. Konungen och Drottningen
DD.KK.HH. Kronprinsessan och Prins Daniel
DD.KK.HH. Prins Carl Philip och Prinsessan Sofia
Prinsessan Christina Fru Magnuson och generalkonsul Tord Magnuson

Hedersgäster

 • H.E. President Emmanuel Macron och fru Brigitte Macron

Officiell delegation

 • Mr. Sébastien Lecornu
  Minister for the Armed Forces
 • Ms. Sylvie Retailleau
  Minister for Higher Education and Research
 • H.E. Ambassadör Etienne de Gonneville och Ms. Agnès de Gonneville
 • General Fabien Mandon
  Chief of the Private Staff of the President of the Republic
 • Mr. Emmanuel Bonne
  Diplomatic Adviser, Sherpa G7 and G20 to the President of the French Republic
 • Mr. Tristan Bromet
  Special Adviser to the Presidency of the French Republic
 • Ms. Victoire Vandeville
  Advisor for Attractiveness, Export and Trade Policies at the Presidency of the Republic
 • Mr. Xavier Chatel
  Advisor for Strategic and Disarmament Affairs at the Presidency of the Republic
 • Ms. Anastasia Colosimo
  International Press Advisor to the Presidency of the French Republic
 • Mr. Alexis Dutertre
  Europe Advisor to the Presidency of the Republic
 • Ms. Alix Maisonnave
  Europe Technical Advisor to the Presidency of the Republic
 • Mr. David Cvach
  Director of the European Union at the Ministry of Europe and Foreign Affairs
 • Mr. Pierre-Gaël Bessière
  Chief of Staff of Madame Macron
 • Mr. Jean-Louis Bourlanges
  Member of Parliament (MoDem & I) for the 12th Constituency of Hauts-de-Seine, President of the Foreign Affairs Committee of the National Assembly
 • Mr. Thomas Gassiloud
  Member of Parliament (Renaissance) for the 10th Constituency of Rhône, President of the National Defense and Armed Forces Commission of the National Assembly
 • Mr. Pieyre-Alexandre Anglade
  Member of Parliament (Renaissance) for the 4th Constituency of French people established abroad, President of the European Affairs Commission of the National Assembly
 • Mr. Alexandre Holroyd
  Member of Parliament (Renaissance) for the 3rd Constituency of French people established abroad (Northern Europe)
 • Mr. Cédric Perrin
  Member of Parliament for the Territoire de Belfort, President of the Foreign Affairs, Defense and Armed Forces Commission of the Senate
 • Mr. Jean-François Rapin
  Senator, President of the Senate European Affairs Committee
 • Mr. Philippe Baptiste
  President of the National Center for Space Studies
 • Mr. Pascal Cagni
  Chairman of the Board of Directors of Business France
 • Mr. François Jacq
  General Administrator of the Atomic Energy and Renewable Energies Commission
 • Ms. Eva Nguyen Binh
  Ambassador and Project Manager for France's external cultural action and President of the French Institute
 • Mr. Antoine Petit
  President of the National Council for Scientific Research (CNRS)
 • Mr. Eric Béranger
  CEO of MBDA Missile Systems
 • Mr. Stéphane Boujnah
  CEO and Chairman of the Managing Board of Euronext
 • Ms. Marie-Ange Debon
  CEO, Keolis
 • Mr. Guillaume Faury
  CEO, Airbus
 • Ms. Stéphane Pallez
  Director, Française des Jeux
 • Mr. Pascal Roche
  CEO, Ramsay Santé
 • Mr. Yves Guillemot
  CEO of Ubisoft
 • Mr. Xavier Barbaro
  CEO, Neoen
 • Mr. Matthieu Guesné
  CEO, Lhyfe
 • Mr. Jean-Philippe Gibaud
  CEO, Geolith
 • Mr. Benoit Lemaignan
  CEO, Verkor
 • Mr. Franck Favier
  Historian
 • Mr. Christophe Leribault
  President of the Orsay and Orangerie Museums
 • Mr. Laurent Le Bon
  President of the Pompidou Center
 • Mr. Éric Roussel
  Historian, Member of the Academy of Moral and Political sciences

Svensk uppvaktning

 • Ambassadör Håkan Åkesson och fru Filippa Åkesson
 • Kabinettskammarherre professor Peter Gudmundson
 • Överadjutant flottiljamiral Johan Norlén
 • Förste livmedikus docent Lars Wennberg
 • Hovdamen fru Harriet Bredelius

Riksdagen

 • Riksdagsledamot Tobias Andersson
 • Riksdagsledamot Peter Hultqvist och fru Anne Helminen
 • Riksdagsledamot Hans Wallmark och universitetsdirektör Susanne Wallmark
 • Riksdagsledamot Gunilla Svantorp

Partiordförande

 • Partiordförande Magdalena Andersson och professor Richard Friberg
 • Partiordförande Nooshi Dadgostar och fil.dr Martin Westergren
 • Partiordförande Muharrem Demirok
 • Språkrör Daniel Helldén och journalist Kristina Hanson Granqvist

Regeringen

 • Statsminister Ulf Kristersson och pastorsadjunkt Birgitta Ed Kristersson
 • Statsrådet Ebba Busch
 • Statsrådet Tobias Billström och vattenstrateg Sofia Billström Åkerman
 • Statsrådet Lotta Edholm
 • Statsrådet Johan Forssell och regionchef Kristine Forssell
 • Statsrådet Pål Jonson
 • Statsrådet Parisa Liljestrand och herr Peter Wieslander
 • Statsrådet Camilla Waltersson Grönvall och mäklare Niclas Grönvall

Regeringskansliet

 • Protokollchefen ambassadör Maria Christina Lundqvist (Utrikesdepartementet)
 • Statssekreterare Johan Stuart (Statsrådsberedningen) och näringspolitisk chef Anna Cederschiöld Stuart
 • Nationell säkerhetsrådgivare Henrik Landerholm (Statsrådsberedningen) och oberregierungsrätin Henrike Herz
 • Enhetschefen ambassadör Cecilia Ruthström-Ruin (Utrikesdepartementet) och journalist Påhl Ruin

Myndigheter

 • Överbefälhavaren general Micael Bydén (Försvarsmakten) och polismästare Linda H. Staaf
 • Landshövding Anna Kinberg Batra (Stockholms län) och artist David Batra
 • Landshövding Anneli Hulthén (Skåne län) och herr Sten Ljunggren
 • Generaldirektör Göran Mårtensson (Försvarets materielverk) och fru Marianne Mårtensson
 • Generaldirektör Madeleine Sjöstedt (Svenska Institutet) och fil.dr Lennart Nordfors

Trossamfund

 • Ärkebiskopen Martin Modéus och domkyrkopedagog Marianne Langby Modéus

Svenskt näringsliv

 • Verkställande direktör Jan Larsson (Business Sweden) och förstelärare Nathalie Landin
 • Styrelseordförande Marcus Wallenberg (SEB) och arkitekt SAR Fanny Sachs
 • Ordförande Jacob Wallenberg (Svenskt Näringsliv) och kulturkonsulent Annika Levin
 • Verksamhetsområdeschef Anna Stellinger (Svenskt Näringsliv) och herr Rickard Stellinger
 • Verkställande direktör Martin Lundstedt (Volvo Group AB) och fru Eva Lundstedt
 • Verkställande direktör Christian Levin (Scania AB) och Fru Christina Levin
 • Verkställande direktör Micael Johansson (SAAB AB) och fru Katrine Falk
 • Direktör ekon. dr. h. c. Björn Savén (IK Investment Partners) och civilekonom Inger Savén
 • Ordförande Fredrik Persson (Business Europe) och fru Madeleine Persson

Besökta institutioner m.m.

 • Kommunfullmäktiges ordförande Olle Burell (Stockholms stad)
 • Finansborgarrådet Karin Wanngård (Stockholms stad) och herr Stefan Johansson
 • Överintendent Gitte Ørskou (Moderna Museet)
 • Direktör ambassadör Jakob Hallgren (Utrikespolitiska institutet) och arkitekt SAR/MSA Johanna Hallgren
 • Generaldirektör professor Helmut Schober (European Spallation Source) och dr. Anita Schober
 • Rektor professor Erik Renström (Lunds universitet)
 • Rektor Robert Egnell (Försvarshögskolan) och fru Ditte Egnell
 • Verkställande direktör Tom Erixon (Alfa Laval AB) och verkställande direktör Charlotte Ljung
 • Generalsekreterare Maja Frankel (Stiftelsen Friends) och konstnärlig ledare Eli Frankel
 • Honorärkonsul Peter Andrén (Frankrikes honorärkonsulat i Malmö)

Kultur och media

 • Författare Sara Stridsberg
 • Konstnärlig ledare Linda Zachrison (Göteborgs stadsteater) och herr Carl Mossfeldt
 • Ständig sekreterare professor Mats Malm (Svenska Akademien) och professor Gunilla Hermansson
 • Utrikesreporter Beatrice Janzon (Sveriges Radio)
 • Direktör Sara Arrhenius (Svenska Institutet i Paris) och konstnär Peter Hagdahl
 • Ordförande friherre Wilhelm Stiernstedt (Bernadotte-Musei Vänner) och friherrinnan Annika Stiernstedt
 • Krögare Danyel Couet (Allegrine, Manufacture) och fru Jessica Couet

F.v. ambassadörer

 • Ambassadör Gunnar Lund (ambassadör i Paris 2007–2014) och fru Kari Lotsberg
 • Ambassadör Veronika Wand-Danielsson (ambassadör i Paris 2014–2020) och statssekreterare Christian Danielsson

Kungl. Hovstaterna

 • H.E. Riksmarskalken Fredrik Wersäll och fru Anna Wersäll
 • Överhovmästarinnan friherrinnan Kirstine von Blixen-Finecke och
  friherre Hans von Blixen-Finecke
 • Förste hovmarskalken Göran Lithell och fru Karin Lithell
 • Statsfrun grevinnan Anna Hamilton och greve Peter Hamilton
 • Överceremonimästaren ambassadör Anders Ahnlid och fru Åsa Ahnlid
 • Ståthållaren fil.dr Staffan Larsson
 • Överintendenten fil.dr Margareta Nisser Dalman
 • Överintendenten Jan Lindman
 • Informationschefen Margareta Thorgren
 • Ceremonimästaren friherre Otto von Platen
 • Hovdamen friherrinnan Christina von Schwerin

Kungl. Staberna

 • Stabschefen generalmajor Peder Ohlsson och polisintendent Anna
  Ohlsson
 • Vakthavande adjutanten överste Ola Barvér