Kronprinsessparet besökte Linköping

Den 25 januari besökte Kronprinsessan och Prins Daniel Saabs flygverksamhet i Linköping. De träffade även representanter som informerade om brottsförebyggande insatser som sker i länet.

Kronprinsessparet tillsammans med Mikael Olsson, chef flygprov.

Kronprinsessparet tillsammans med Mikael Olsson, chef flygprov. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Saab

Under förmiddagen besökte Kronprinsessparet Saab där fick de information om verksamheten i Linköping, affärsområdet Aeronautic samt en guidad visning i produktionen av stridsflygplanet JAS Gripen.

Kronprinsessan genomförde ett flygpass i en flygsimulator.

Kronprinsessan genomförde ett flygpass i en flygsimulator. Foto: Per Kustvik/Saab

Kronprinsessparet besökte även produktionen av spanings- och ledningsflygplanet GlobalEye som kan kombinera avancerade radarsystem med andra sensorer. Avslutningsvis fick Kronprinsessparet se en flyguppvisning med ett Gripenplan.

Brottsförebyggande insatser

Eftermiddagen inleddes med att Kronprinsessan och Prinsen besökte socialförvaltningen i Linköping där de fick information om projektet Rätt kurva.

Rätt kurva är en brottsförebyggande metod som bygger på samverkan mellan polis och socialtjänst där barn i åldrarna 8 till 15 år, som bedöms löpa särskilt stor risk att bli en del av organiserad brottslighet, identifieras. Det förebyggande arbetet går ut på att polisen tillsammans med socialarbetare, i nära anslutning till barnets familj och övriga nätverk, arbetar för att skapa en trygg framtid.

Metoden bygger på en tysk framgångsrik brottsförebyggande modell, Kurve Kriegen, som finns på flera håll i Tyskland sedan tio år tillbaka.

Som avslutning på besöket i Linköping närvarade Kronprinsessparet vid seminariet Östergötland tillsammans mot brott – Olika aktörers arbete och goda exempel från länet på Linköpings slott. Där medverkade landshövding Carl Fredrik Graf samt representanter från polisen samt kommuner i länet.

Kronprinsessparet och landshövding Carl Fredrik Graf på residenset Linköping slott.

Kronprinsessparet och landshövding Carl Fredrik Graf på residenset Linköping slott. Foto: Jonas Ekströmer/TT