Kungen och Kronprinsessan besökte Försvarshögskolan

Den 16 januari besökte Kungen och Kronprinsessan Försvarshögskolan i Stockholm.

Kungen och Kronprinsessan under besöket i det så kallade spelrummet på Försvarshögskolan.

Kungen och Kronprinsessan under besöket i det så kallade spelrummet på Försvarshögskolan. Foto: Anders G Warne

Under besöket fick Kungen och Kronprinsessan information från högskolans forskare om det aktuella omvärldsläget med fokus på Ukraina samt konflikten Israel-Hamas.

Därutöver redogjordes för de utmaningar som Försvarshögskolan står inför i rådande omvärldsläge, de behov som kommer av den stundande Nato-anslutningen samt skolans roll i uppbyggnaden av Sveriges totalförsvar.

Kungen och Kronprinsessan fick bland annat information om det aktuella omvärldsläget.

Kungen och Kronprinsessan fick bland annat information om det aktuella omvärldsläget. Foto: Anders G Warne

Spel som pedagogisk metod

Som avslutning besökte Kungen och Kronprinsessan spelrummet där de fick en inblick i hur övningar och spel används som pedagogisk metod i såväl civila som militära utbildningar.