Kungen gav företräde för landshövdingen i Hallands län

Den 16 januari gav Kungen företräde på Kungl. Slottet för Anders Thornberg, ny landshövding i Hallands län.

Kungen tillsammans med Anders Thornberg, nytillträdd landshövding i Hallands län.

Kungen tillsammans med Anders Thornberg, nytillträdd landshövding i Hallands län. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Sedan 1 december 2023 är Anders Thornberg landshövding i Hallands län.

Thornberg arbetade på Säkerhetspolisen 1986–2018 och var säkerhetspolischef 2012–2018. Mellan 2018 och 2023 var Anders Thornberg rikspolischef.

Om Sveriges län

Sverige består av 21 län. Varje län har en länsstyrelse där landshövdingen är chef. Landshövdingen utses av regeringen.

Som statlig myndighet ser länsstyrelsen till att de beslut som Sveriges riksdag och regering fattar blir verklighet i länet. Länsstyrelsen ska främja länets utveckling och underrättar regeringen om viktiga händelser.

Länsstyrelserna inrättades när Axel Oxenstierna år 1634 reformerade statsförvaltningen i Sverige.