Gästlista

vid middag för Nobelpristagare hos DD.MM. Konungen och Drottningen på Kungl. Slottet 11 december 2023

DD.MM. Konungen och Drottningen
DD.KK.HH. Kronprinsessan och Prins Daniel
DD.KK.HH. Prins Carl Philip och Prinsessan Sofia

Prinsessan Christina, fru Magnuson och generalkonsul Tord Magnuson
Grevinnan Bettina Bernadotte af Wisborg och dipl. ing. Philipp Haug

Regeringen

 • Statsministern Ulf Kristersson och pastorsadjunkt Birgitta Ed Kristersson
 • Statsrådet Elisabeth Svantesson och herr Bjarne Svantesson
 • Statsrådet Lotta Edholm
 • Statsrådet Mats Persson och professor Therese Nilsson
 • Statsrådet Parisa Liljestrand och herr Peter Wieslander

Årets pristagare

 • Professor emer. Pierre Agostini
 • Professor Ferenc Krausz och Mrs. Angela Krausz
 • Professor Anne L'Huillier och professor Claes-Göran Wahlström
 • Professor Moungi G. Bawendi och Ms. Mia Gisele Ross Bawendi
 • Professor Louis E. Brus och Ms. Marilyn Drennan Brus
 • Dr. Aleksey Yekimov och Mrs. Raisa Yekimova
 • Professor Katalin Karikó och Mr. Bela Francia
 • Professor Drew Weissman och Dr. Mary Ellen Weissman
 • Professor Claudia Goldin

Representanter för pristagarnas länder

 • H.E. Ambassadör Dr. Adrien Müller och Mr. Attila Nagy, Ungern
 • H.E. Ambassadör Etienne de Gonneville och Madame Agnès de Gonneville, Frankrike
 • H.E. Ambassadör Erik D. Ramanathan och Mr. Ranesh Ramanathan, Förenta staterna
 • H.E. Ambassadör Aud Kolberg, Norge

Nobelstiftelsens fullmäktige ordförande

 • Professor Per Delsing och lärare Désirée Delsing

Nobelstiftelsens styrelse

 • Ordförande professor Astrid Söderbergh Widding
 • Verkställande direktör Vidar Helgesen och advokat Malin Helgesen
 • Professor Hans Ellegren och fil.dr Anna Björkland
 • MSc hedersdoktor Sven Nyman och med.dr Yvonne Nyman
 • Professor Thomas Perlmann och fru Elisabet Perlmann

Representanter för prisgivande institutionerna

 • Professor Jakob Svensson (Nobelkommittén för ekonomi) och docent Tessa Bold
 • Professor Per Krusell (Nobelkommittén för ekonomi) och tandläkare Bodil Hagnell
 • Professor Eva Olsson (Nobelkommittén för fysik)
 • Professor Heiner Linke (Nobelkommittén för kemi) och fru Annika Andersson
 • Professor Gunilla Karlsson Hedestam (Nobelkommittén för fysiologi eller medicin) och ekonom Jan Hedestam
 • Professor Christer Höög (Nobelförsamlingen vid Karolinska institutet)

Representanter för familjen Nobel

 • Professor Thomas Tydén

Representanter för Norge och den Norske Nobelkomite

 • Kultur- och jämställdhetsminister Lubna Jaffery
 • Professor Henrik Syse och senior advisor Hanna Helene Syse

Akademi och myndigheter

 • Rektorn professor Hans Adolfsson, Umeå universitet
 • Rektorn professor Martin Nilsson Jacobi, Chalmers tekniska högskola
 • Rektorn professor Anders Hagfeldt, Uppsala universitet
 • Rektorn professor Erik Renström, Lunds universitet
 • Rektorn professor Lars Strannegård, Handelshögskolan i Stockholm
 • Rektorn professor Anders Söderholm, Kungl. Tekniska högskolan
 • Rektorn professor Malin Broberg, Göteborgs universitet
 • Professor Karl Grandin och bibliotekarie Helen Norlin
 • Preses professor Birgitta Henriques Normark (Kungl. Vetenskapsakademien) och professor Staffan Normark
 • Rektorn professor Annika Östman Wernerson, Karolinska institutet
 • Generaldirektören professor Martin Norsell, Universitetskanslersämbetet
 • Riksbankschef Erik Thedéen och överantikvarie Susanne Thedéen
 • Centralbankschef Tiff Macklem (Kanadas centralbank) och Mrs. Rosemary Macklem
 • Mrs. Rebecca M. Bergman (Gustavus Adolphus College) och M.D. Tom Bergman
 • Mr. Thomas W. Young (Gustavus Adolphus College) och Mrs. Meredith Young

Svenska Akademien

 • Justitierådet docent Eric M. Runesson och advokat Cecilia Runesson
 • Språkforskaren professor Bo Ralph och professor Anna Hannesdóttir
 • Författaren Ingrid Carlberg
 • Filosofen professor Åsa Wikforss och herr Adam Green
 • Antikforskaren och poet Jesper Svenbro och fil.dr Yvonnette Svenbro
 • Författaren Ellen Mattson
 • Historikern professor Peter Englund och fil.mag Ida Westin
 • Författaren Per Wästberg och konstnär Sofia Wästberg
 • Författaren Anne Swärd och journalist Henric Tiselius
 • Författaren och kritiker Steve Sem-Sandberg
 • Författaren professor Horace Engdahl och fil.dr Stina Otterberg Engdahl

Kungl. Hovstaterna

 • H.E. Riksmarskalken Fredrik Wersäll och fru Anna Wersäll
 • Överhovmästarinnan friherrinnan Kirstine von Blixen-Finecke och friherre Hans von Blixen-Finecke
 • Förste hovmarskalken Göran Lithell och fru Karin Lithell
 • Statsfrun grevinnan Anna Hamilton och greve Peter Hamilton
 • Överceremonimästaren ambassadör Anders Ahnlid och fru Åsa Ahnlid
 • Ståthållaren fil.dr Staffan Larsson och fru Marie Ols
 • Överintendenten fil.dr Margareta Nisser Dalman
 • Överintendenten Jan Lindman
 • Informationschefen Margareta Thorgren
 • Hovmarskalk Andreas Ershammar
 • Hovmarskalk Isabella Törngren
 • Ceremonimästaren Odd Zschiedrich
 • Vice ceremonimästaren friherre Otto von Platen och friherrinnan Caroline von Platen
 • Livmedikus professor Angelica Lindén Hirschberg
 • Hovdamen fru Harriet Bredelius
 • Kammarherren professor Lars Hultman
 • Kammarherren fil.dr Henrik Klackenberg

Kungl. Staberna

 • Stabschefen generalmajor Peder Ohlsson och polisintendent Anna Ohlsson
 • H.M. Konungens vakthavande adjutant överstelöjtnant Rick Johansson