Kungen gav företräde för nya rikspolischefen

Torsdagen den 7 december gav Kungen företräde för Petra Lundh, som är ny rikspolischef.

Kungen och Säkerhetspolisens chef Charlotte von Essen.

Kungen och rikspolischef Petra Lundh. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Vid företrädet fick Petra Lundh tillfälle att presentera sig i sin nya befattning och redogöra för aktuella frågor inom Polismyndigheten.

Petra Lundh tillträdde rollen som rikspolischef den 1 december 2023. Hon är sedan tidigare jurist och president i Svea hovrätt.