Avskeds­audiens för utländska ambassadörer

Den 6 december tog Kungen emot Kenyas, Sydafrikas och Nigerias ambassadörer i avskedsaudiens inför sändebudens hemresa från Sverige.

Kungen tillsammans med Nigerias ambassadör Bukar Buni Hamman vid audiensen på Kungl. Slottet.

Kungen tillsammans med Nigerias ambassadör Bukar Buni Hamman vid audiensen på Kungl. Slottet. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Kungen tog emot Kenyas ambassadör Diana Kiambuthi, Sydafrikas ambassadör Brigitte Sylvia Mabandla och Nigerias ambassadör Bukar Buni Hamman i Prinsessan Sibyllas våning på Kungl. Slottet.

Kungen och ambassadör Diana Kiambuthi från Kenya.

Kungen och ambassadör Diana Kiambuthi från Kenya. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Kungen tar emot Sydafrikas ambassadör Brigitte Sylvia Mabandla i Prinsessan Sibyllas våning på Kungl. Slottet.

Kungen tar emot Sydafrikas ambassadör Brigitte Sylvia Mabandla i Prinsessan Sibyllas våning på Kungl. Slottet. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna