Presentation av årets Nobelpristagare

Den 4 december gav Kungaparet, Prins Daniel och Prins­paret företräde för Nobelstiftelsens ordförande Astrid Söderbergh Widding och representanter för de prisgivande institutionerna.

Representanter från Nobelstiftelsen gav en presentation av årets Nobelpristagare.

Representanter från Nobelstiftelsen gav en presentation av årets Nobelpristagare. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Under mötet på Kungl. Slottet fick Kungen, Drottningen, Prins Daniel, Prins Carl Philip och Prinsessan Sofia en presentation av 2023 års Nobelpristagare och deras upptäckter.

Presentationen hölls av Astrid Söderbergh Widding från Nobelstiftelsen, Hans Ellegren från Kungl. Vetenskapsakademien, Thomas Perlmann från Nobelförsamlingen vid Karolinska institutet och Mats Malm från Svenska Akademien.