Kungen gav företräde för talmannen

Den 4 december gav Kungen företräde för riksdagens talman Andreas Norlén. Under företrädet redogjorde talmannen för aktuella frågor i riksdagen.

Kungen tillsammans med riksdagens talman Andreas Norlén vid dagens företräde på Kungl. Slottet.

Kungen tillsammans med riksdagens talman Andreas Norlén vid dagens företräde på Kungl. Slottet. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna