Kronprinsessparet besökte Unicef

Den 20 november besökte Kronprinsessan och Prins Daniel Unicefs kontor i Stockholm.

Kronprinsessparet tillsammans med Pernilla Baralt, generalsekreterare för Unicef Sverige och Thomas Davin, direktör för Unicef Office of Innovation.

Kronprinsessparet tillsammans med Pernilla Baralt, generalsekreterare för Unicef Sverige och Thomas Davin, direktör för Unicef Office of Innovation. Foto: Michael Campanella/SPA

Kronprinsessan och Prins Daniel hälsades välkommen av Pernilla Baralt, generalsekreterare för Unicef Sverige och Thomas Davin, direktör för Unicef Office of Innovation.

Som inledning av besöket fick Kronprinsessparet en rundvisning av kontoret.

Därefter presenterade Unicef Office of Innovation det arbete de gör inom Venture Fund, Game Changers Coalition och den nyligen lanserade Climate Cohort.

Kronprinsessan i samtal med Thomas Davin under rundvandringen i Unicef Sveriges lokaler.

Kronprinsessan i samtal med Thomas Davin under rundvandringen i Unicef Sveriges lokaler. Foto: Michael Campanella/SPA

Träff med ungdomar

Som avslutning på besöket träffade Kronprinsessparet fem ungdomar som deltog vid rapporteringen till FN:s kommitté för barnets rättigheter.

Alla länder som har anslutit sig till FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) rapporterar regelbundet till FN:s kommitté för barnets rättigheter (barnrättskommittén) – en internationell kommitté vars uppgift är att övervaka att barnkonventionen respekteras i de länder som ratificerat den.

Kronprinsessparet fick träffa ungdomar som deltagit vid rapporteringen till FN:s kommitté för barnets rättigheter.

Kronprinsessparet fick träffa ungdomar som deltagit vid rapporteringen till FN:s kommitté för barnets rättigheter. Foto: Michael Campanella/SPA

Unicef Sverige

Unicef Sverige är en ideell förening och en nationalkommitté för Unicef.

Förutom fältkontor med långsiktiga utvecklingsprogram och katastrofberedskap i 156 länder och territorier, finns Unicef även representerat i de rika länderna, genom så kallade nationalkommittéer. Totalt finns 33 sådana kommittéer och en av dessa är Unicef Sverige.

Unicef Sverige bildades 1954.