Kungen och Prins Carl Philip besökte Karlskrona

Den 16 november deltog Kungen och Prins Carl Philip i ett seminarium med Kungl. Örlogsmanna­sällskapet och Kungl. Krigsvetenskaps­akademien samt besökte Saabs varv i Karlskrona.

Kungen under besöket på Saabs varv i Karlskrona.

Kungen under besöket på Saabs varv i Karlskrona. Foto: Glenn Pettersson/Saab

Kungl. Örlogsmanna­sällskapet och Kungl. Krigs­vetenskaps­­akademien arrangerade seminariet Sveriges roll inom ramen för Natos avskräckning – fokus till Östersjöområdet med anledning av högtidlighållandet av Kungens 50 år på tronen.

Kungen välkomnas till seminariet i Sparre-salen i Karlskrona

Kungen välkomnas till seminariet i Sparre-salen i Karlskrona. Foto: Carolina Lorentzson/Försvarsmakten

Kungen och Prins Carl Philip fick ta del av samlingarna i Sjöofficersmässens bibliotek.

Kungen och Prins Carl Philip fick ta del av samlingarna i Sjöofficersmässens bibliotek. Foto: Carolina Lorentzson/Försvarsmakten

I samband med seminariet höll Kungen ett tal där han bland annat sa:

Genom ert arbete, kunskap och analyser kan perspektiven vidgas och det kan göra att vi tidigt, innan gnistan tänds, förstår vad som sker och vara mer förberedda på dess utveckling i tid.

H.M. Konungen

Efter seminariet i Sparresalen i Karlskrona hölls en lunch på Sjöofficersmässen.

Kungen under lunchen i Sjöofficersmässen.

Kungen under lunchen i Sjöofficersmässen. Foto: Sofia Löveborn/Försvarsmakten

Kungen och Prins Carl Philip fick en visning av varvet.

Kungen och Prins Carl Philip fick en visning av varvet. Foto: Glenn Pettersson/Saab

Under eftermiddagen besökte Kungen och Prins Carl Philip också Saabs varv i Karlskrona där det byggs både ubåtar och ytstridsfartyg.

Mats Wicksell, chef för Saabs affärsområde Kockums, hälsar välkommen till Saabs varv i Karlskrona.

Mats Wicksell, chef för Saabs affärsområde Kockums, hälsar välkommen till Saabs varv i Karlskrona. Foto: Glenn Pettersson/Saab

Kungl. Krigs­vetenskaps­akademien

Kungl. Krigsvetenskap­sakademien grundades 1796 av Gustav Wilhelm af Tibell med syfte att söka, skapa och sprida kunskap om Sveriges säkerhet och försvar. H.M. Konungen är akademiens beskyddare.

Läs mer om Kungl. Krigsvetenskapsakademien

Kungl. Örlogs­manna­sällskapet

Kungl. Örlogsmannasällskapet instiftades 1771 med syftet att ”arbeta för marinvetenskapens utveckling” och ”därigenom främja fäderneslandets nytta”. H.M. Konungen är förste hedersledamot av Kungl. Örlogsmanna­sällskapet.

Läs mer om Kungl. Örlogsmannasällskapet