Kungen gav audiens för Sloveniens talman

Den 15 november gav Kungen audiens för Sloveniens talman Urška Klakočar Zupančič.

Kungen tillsammans med talman Urška Klakočar Zupančič.

Kungen tillsammans med talman Urška Klakočar Zupančič. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Talmannen är i Sverige på ett officiellt besök 13–15 november på inbjudan av riksdagens talman Andreas Norlén.

Under vistelsen i Sverige besöker Urška Klakočar Zupančič även riksdagen och har ett möte med utrikesminister Tobias Billström. Delegationen besöker också Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.