Kungen på teknikresa med IVA i Västerbotten och Norrbotten

Den 10–12 oktober besökte Kungen Västerbotten och Norrbotten tillsammans med Kungl. Ingenjörs­vetenskaps­akademien (IVA).

Kungen på Boliden under torsdagen.

Kungen på Boliden under torsdagen. Foto: Boliden AB

10 oktober: Skellefteå

Framtidens el-flyg, nya modeller för samarbete, lärande och forskning samt besök vid industrianläggningen Northvolt Ett var några av programpunkterna under tisdagens besök i Skellefteå. I staden pågår just nu en av de största samhällsomvandlingarna i modern tid. Denna omvandling sker med fokus på hållbarhet.

Foto: Margareta Thorgren/Kungl. Hovstaterna

Framtidens hållbara flyginfrastruktur

Flygplatschef Robert Lindberg med kollegor och studenter berättade om Skellefteå Airports arbete för en grön omställning av flygbranschen. Kungen fick också en presentation och demonstration av Green Flight Academys arbete med elflyg och utbildning av piloter.

Skellefteå University Alliance

Skellefteå University Alliance (SUA) är ett samarbete mellan olika lärosäten för att möta det stora utbildnings- och kompetensbehovet i regionen. Visionen är att skapa en testbädd för akademisk innovation som utmanar och utvecklar de traditionella akademiska ramarna och främjar nya modeller för samarbete, lärande och forskning.

Lanseringen sker 2024 och redan samma höst är ambitionen att öppna ett antal nya utbildningsprogram som möter regionens specifika behov. Under ett seminarium närvarade en panel med representanter från akademi och näringslivet.

Foto: Northvolt AB

Klimatsmart batterifabrik

På Bergsbyns industriområde i Skellefteå byggs nu Northvolt Ett där Northvolt kommer ha större delen av sin produktion. Fabriken blir en av Europas största batterifabriker med tillverkning av världens grönaste litiumjonbatterier för elbilar och lagring av energi.

Foto: Northvolt AB

Området är lika stort som 71 fotbollsplaner och Northvolts etablering kommer generera cirka 4 000 arbetstillfällen i Skellefteå när fabriken är helt utbyggd år 2026. Under besöket berättade Northvolts verkställande direktör Peter Carlsson om verksamheten och delegationen fick en rundtur i fabriken.

Träbyggnad och grön omställning i Skellefteå

Sara Kulturhus fick Kungen en presentation om träbyggnationer, den gröna omställningen och Skellefteås samhällsomvandling.

11 oktober: Skellefteå, Markbygden och Luleå

Under onsdagen besökte Kungen och IVA Skellefteå, Markbygden och Luleå för att fokusera på metallåtervinning, utbyggnad av grön energi, samverkan och industriell omställning.

I Norrbotten och Västerbotten investeras just nu mångmiljardbelopp för en fossilfri framtid. Viktiga komponenter är återvinning, utbyggnad av fossilfri el och förbättrad infrastruktur. Frågor i fokus är teknikutveckling, kompetensförsörjning och forskning.

Delegationen får information om e-kaldoverket.

Delegationen får information om e-kaldoverket. Foto: Klas Nilsson

Boliden Rönnskär med metall­återvinning

På Bolidens kopparsmältverk i Rönnskär fick delegationen berättat för sig hur man återvinner elektriska apparater. I e-kaldoverket smälter man ner krossad elektronik för att återvinna metallinnehållet.

Foto: Boliden

Markbygdens vindkraftpark

Representanter från Markbygdens vindkraftpark berättade om sina projekt och samverkan med lokala intressenter.

Grön omställning i Norrbotten

I Vetenskapens hus i Luleå berättade landshövding Lotta Finstorp och kommunstyrelsens ordförande Carina Sammeli om länsstyrelsens och kommunens roll i den industriella omställningen.

Representanter för LKAB, SSAB, Svenska kraftnät och Trafikverket informerade därutöver om pågående projekt.

12 oktober: Boden

Under torsdagen besökte Kungen Boden och ett av Sveriges mest omfattande byggprojekt, H2 Green Steel.

Foto: H2 Green Steel

H2 Green Steel

Delegationen besökte det 270 hektar stora fabriksområdet med rundtur vid bygget av anläggningarna för grön vätgas, grönt järn och grönt stål.

Foto: H2 Green Steel

Ungdomars syn och förväntan på framtidens Boden

Under dagen fick Kungen och delegationen också lyssna till ungdomars perspektiv på hur det är att växa upp i staden och vad som kan göras för att unga människor ska stanna kvar i kommunen.

Målkonflikter i den gröna omställningen

Som avslutning på besöket lyssnade Kungen och delegationen till representanter från Sametinget och Försvarsmakten som talade om hur olika intressen kan förenas med den industriella utvecklingen i norra Sverige.

IVA:s kungliga teknikresa

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens kungliga teknikresa har genomförts sedan 2001 på H.M. Konungens initiativ.

Till resorna bjuds svenska företagsledare och representanter för myndigheter och högskolor in.

Syftet med resorna är att ge ny kunskap och skapa kontakter som på sikt kan leda till ett utökat idéutbyte och stärkt konkurrenskraft.