Avskeds­audiens för utländska ambassadörer

Den 26 september tog Kungen emot Greklands och Italiens ambassadörer i avskedsaudiens inför sändebudens hemresa från Sverige.

Kungen tillsammans med ambassadör Andreas Fryganas vid audiensen på Kungl. Slottet.

Kungen tillsammans med ambassadör Andreas Fryganas vid audiensen på Kungl. Slottet. Foto: Lisa Raihle Rehbäck/Kungl. Hovstaterna

Kungen tog emot ambassadör Andreas Fryganas från Grekland och ambassadör Vinicio Mati från Italien i Prinsessan Sibyllas våning på Kungl. Slottet.

Kungen och ambassadör Vinicio Mati vid avskedsaudiensen.

Kungen och ambassadör Vinicio Mati vid avskedsaudiensen. Foto: Lisa Raihle Rehbäck/Kungl. Hovstaterna