Kungen gav företräde för rikspolischefen

Den 20 september gav Kungen företräde för rikspolischef Anders Thornberg på Kungl. Slottet.

Kungen tillsammans med rikspolischef Anders Thornberg.

Kungen tillsammans med rikspolischef Anders Thornberg. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Vid mötet redogjorde Anders Thornberg för aktuella frågor inom polisens verksamhets­område.

Anders Thornberg tillträdde rollen som rikspolischef 2018 och innehade dessförinnan befattningen som chef för Säkerhetspolisen.