Gästlista vid jubileums­föreställning

på Drottningholms slottsteater den 14 september 2023

DD.MM. Konungen och Drottningen
DD.KK.HH. Kronprinsessan och Prins Daniel
H.K.H. Prinsessan Estelle
H.K.H. Prins Oscar
DD.KK.HH. Prins Carl Philip och Prinsessan Sofia
H.K.H. Prinsessan Madeleine och herr Christopher O'Neill

H.M. Konungens familj

 • Prinsessan Christina fru Magnuson och generalkonsul Tord Magnuson
 • Greve Bertil Bernadotte af Wisborg och grevinnan Jill Bernadotte af
  Wisborg
 • Greve Michael Bernadotte af Wisborg
 • Grevinnan Kajsa Bernadotte af Wisborg and Mr. Christoph Dieterle
 • Greve Claes Bernadotte af Wisborg

H.M. Drottningens familj

 • Herr Patrick Sommerlath

H.K.H. Prins Daniels familj

 • Herr Olle Westling och fru Ewa Westling

H.K.H. Prinsessan Sofias familj

 • Herr Erik Hellqvist och fru Marie Hellqvist

Herr O'Neills familj

 • Mrs Eva Maria O'Neill

Nordiska och utländska hedersgäster

 • H.M. Drottningen av Danmark
 • DD.MM. Konungen och Drottningen av Norge
 • H.E. Republiken Finlands president och fru Jenni Haukio
 • H.E. Republiken Islands president och fru Eliza Reid
 • H.M. Drottning Anne-Marie
 • DD.KK.HH. Kronprinsen och Kronprinsessan av Danmark

Riksdagen

 • Talmannen dr Andreas Norlén och fil.mag. Helena Norlén
 • Förste vice talman Kenneth G Forslund och fru Cecilia Örtenholm
 • Andre vice talman Julia Kronlid och herr David Kronlid
 • Tredje vice talman Kerstin Lundgren

Regeringen

 • Statsministern Ulf Kristersson och pastorsadjunkt Birgitta Ed Kristersson
 • Statsrådet Tobias Billström och vattenstrateg Sofia Billström Åkerman
 • Statsrådet Elisabeth Svantesson och psykiatrisjuksköterska Bjarne Svantesson
 • Statsrådet Acko Ankarberg Johansson
 • Statsrådet Lotta Edholm
 • Statsrådet Camilla Waltersson Grönvall och mäklare Niclas Grönvall
 • Statsrådet Gunnar Strömmer och stabschef Irene Beertema Strömmer
 • Statsrådet Jessika Roswall
 • Statsrådet Jakob Forssmed och stiftelsehandläggare Matilda Forssmed
 • Statsrådet Anna Tenje och kommunikationschef Jonas Tenje
 • Statsrådet Johan Forssell och regionchef Kristine Forssell
 • Statsrådet Erik Slottner
 • Statsrådet Niklas Wykman och herr Isak Skogstad
 • Statsrådet Maria Malmer Stenergard och näringspolitisk expert David Stenergard
 • Statsrådet Peter Kullgren och förbundsordförande Sarah Kullgren
 • Statsrådet Parisa Liljestrand och herr Peter Wieslander
 • Statsrådet Paulina Brandberg och herr Erik Brandberg
 • Statsrådet Carl-Oskar Bohlin
 • Statsrådet Andreas Carlson och fru Camilla Carlson
 • Statsrådet Romina Pourmokhtari och leg. fysioterapeut Fredrik Holwaster

Regeringskansliet

 • Protokollchefen ambassadör Maria Christina Lundqvist (Utrikesdepartementet)
 • Statssekreterare Johan Stuart (Statsrådsberedningen) och näringspolitisk chef Anna Cederschiöld Stuart

Partiordförande

 • Partiordförande Magdalena Andersson och professor Richard Friberg
 • Partiordförande Jimmie Åkesson och kostrådgivare Matilda Kärnerup
 • Partiordförande Nooshi Dadgostar och fil.dr Martin Westergren
 • Språkrör Per Bolund
 • Partiordförande Muharrem Demirok

Corps diplomatique

 • Ambassadör Kristina Miskowiak Beckvard och herr Henrik Paludan Beckvard, Danmark
 • Ambassadör Maimo Henriksson och herr Teemu Kokko, Finland
 • Ambassadör Bryndis Kjartansdóttir, Island
 • Ambassadör Aud Kolberg, Norge

Myndigheter

 • Ordförande Anders Eka (Högsta domstolen) och chefsrådman Maria Eka
 • Ordförande Helena Jäderblom (Högsta förvaltningsdomstolen) och major Peter Neppelberg
 • Säkerhetspolischefen Charlotte von Essen (Säkerhetspolisen)
 • Riksbankschef Erik Thedéen (Sveriges riksbank) och överantikvarie Susanne Thedéen
 • Generaldirektör Karin Tegmark Wisell (Folkhälsomyndigheten) och verksamhetsutvecklare Mats Wisell
 • Generaldirektör Anne Vadasz Nilsson (Kammarkollegiet) och herr Mats Nilsson,
 • Riksbibliotekarie Karin Grönvall (Kungliga biblioteket)
 • T.f. generaldirektör Magnus Hjort (Myndigheten för psykologiskt försvar) och intendent Sofi Hjort
 • Generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och herr Gustaf Jerndorf
 • Generaldirektör Susanne Moberg (Myndigheten för totalförsvarsanalys) och herr Jan Moberg
 • Generaldirektör Olivia Wigzell (Socialstyrelsen) och departementsråd Niclas Jacobson
 • Generaldirektör Robert Andrén (Energimyndigheten) och fru Ann-Marie Lang
 • Direktör Patrick Amsellem (Statens konstråd)
 • Generaldirektör Madeleine Sjöstedt (Svenska institutet)
 • Generaldirektör Ingrid Eiken (Statens fastighetsverk)
 • Generaldirektör Jakob Granit (Sida)
 • Generaldirektör Lena Lindgren Schelin (Kustbevakningen) och herr Peter Lindgren
 • Generaldirektör Mikael Granholm (Försvarsmakten) och ämnesråd Marie Mäkk

Akademi

 • Rektorn professor Astrid Söderbergh Widding (Stockholms universitet)
 • Rektorn professor Anders Hagfeldt (Uppsala universitet) och redaktör Simone Hagfeldt
 • Rektorn professor Erik Renström (Lunds universitet) och docent Lena Sperling
 • Rektorn professor Hans Adolfsson (Umeå universitet) och professor Lena Mäler
 • Rektorn professor Birgitta Bergvall-Kåreborn (Luleå tekniska universitet) och herr Viktor Kåreborn
 • Rektorn professor Maria Knutson Wedel (Sveriges lantbruksuniversitet) och herr Magnus Wedel
 • Rektorn professor Agneta Marell (Jönköping University) och herr John Molander
 • Rektorn professor Martin Hellström (Mälardalens universitet) och professor Alexandra Krettek
 • Rektorn professor Lars Strannegård (Handelshögskolan i Stockholm) och fil.dr Maria Strannegård
 • Rektorn professor Annika Östman Wernerson (Karolinska institutet) och herr Mikael Östman
 • Rektorn professor Malin Broberg (Göteborgs universitet) och herr Johan Röök

Landshövdingarna

 • Landshövding Helena Höij och herr Magnus Höij, Dalarnas län
 • Landshövding Anders Flanking och fru Åsa Wackelin Flanking, Gotlands län
 • Landshövding Per Bill, Gävleborgs län
 • Landshövding Brittis Benzler och herr Jörgen Benzler, Hallands län
 • Landshövding Marita Ljung, Jämtlands län
 • Landshövding Helena Jonsson och herr Göran Johansson, Jönköpings län
 • Landshövding Maria Arnholm, Kronobergs län
 • Landshövding Lotta Finstorp, Norrbottens län
 • Landshövding Anneli Hulthén och herr Sten Ljunggren, Skåne län
 • Landshövding Anna Kinberg Batra och artist David Batra, Stockholms län
 • Landshövding Beatrice Ask, Södermanlands län
 • Landshövding Stefan Attefall och informatör Cecilia Hjorth Attefall, Uppsala län
 • Landshövding Georg Andrén och diakon Maria Andrén, Värmlands län
 • Landshövding Helene Hellmark Knutsson och verkställande direktör Richard Hellmark, Västerbottens län
 • Landshövding Johan Sterte och universitetslektor Marie Sterte, Västmanlands län
 • Landshövding Sten Tolgfors och ekonom Karin Larsson, Västra Götalands län
 • Landshövding Lena Rådström Baastad, Örebro län
 • Landshövding Carl Fredrik Graf och veterinär Anette Graf, Östergötlands län
 • Landshövding Allan Widman och fru Helen Widman, Kalmar län
 • Landshövding Carin Jämtin, Västernorrlands län

Stockholms stad

 • Kommunfullmäktiges ordförande Olle Burell
 • Kommunfullmäktiges förste vice ordförande Cecilia Brinck
 • Projektchef Svante Hådell

Svenskt näringsliv

 • Ordförande Jacob Wallenberg (Svenskt Näringsliv) och kulturkonsulent Annika Levin
 • Ordförande Fredrik Persson (Business Europe) och fru Madeleine Persson
 • Verkställande direktör Jan Larsson (Business Sweden) och förstelärare Nathalie Landin
 • Verkställande direktör Annica Bresky (Stora Enso AB)
 • Verkställande direktör Christian Levin (Scania AB) och fru Christina Levin
 • Verkställande direktör Fredrik Lundberg (L E Lundbergföretagen AB) och fru Anne-Marie Lundberg
 • Verkställande direktör Helena Helmersson (Hennes & Mauritz AB) och entreprenör Jens Helmersson
 • Verkställande direktör Helena Stjernholm (Industrivärden AB) och herr Stefan Stjernholm
 • Verkställande direktör Johan Hjertonsson (Investment AB Latour)
 • Verkställande direktör Jonas Gustavsson (AFRY AB) och fröken Julia Ekman
 • Verkställande direktör Magnus Ahlqvist (Securitas AB) och fru Lena Ahlqvist
 • Verkställande direktör Marie Svensson (Tjeders Industri AB)
 • Verkställande direktör Martin Lundstedt (Volvo Group AB) och fru Eva Lundstedt
 • Verkställande direktör Micael Johansson (SAAB AB) och fru Katrine Falk
 • Verkställande direktör Mikael Staffas (Boliden AB) och fru Louise Staffas
 • Verkställande direktör Nina Jönsson (ICA Gruppen AB) och herr Kjell Jönsson
 • Verkställande direktör Rickard Gustafson (AB SKF) och fru Christina Westerlind Gustafson
 • Verkställande direktör Tomas Carlsson (NCC Construction Sverige AB) och arkitekt Helena Carlsson
 • Verkställande direktör Åsa Bergman (Sweco AB) och herr Håkan Nilsson
 • Ordförande Peter Wallenberg Jr (Knut och Alice Wallenbergs stiftelse) och fru Klara Sydhoff Wallenberg

Kungl. akademier, m fl

 • Ständig sekreterare Elisabeth Alsheimer Evenstedt (Kungl. Akademien för de fria konsterna)
 • Preses professor Birgitta Henriques Normark (Kungl. Vetenskapsakademien) och professor Staffan Normark
 • Ständig sekreterare Fredrik Wetterqvist (Kungl. Musikaliska akademien) och fru Åsa Wahlander Wetterqvist
 • Ordförande konteramiral Anders Grenstad (Kungl. Örlogsmannasällskapet) och fru Anja Grenstad
 • Ständige sekreteraren professor Mats Malm (Svenska Akademien) och professor Gunilla Hermansson
 • Ständige sekreteraren generalmajor Björn Anderson (Kungl. Krigsvetenskapsakademien) och fru Margaretha Granborg
 • Preses skog.dr Jan Fryk (Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien) och fru Eva Leander-Fryk
 • Preses Marcus Wallenberg (Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien) och arkitekt SAR Fanny Sachs
 • Preses professor Lars-Erik Edlund (Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur)

Kultur och media

 • Verkställande direktör Hanna Stjärne (Sveriges Television)
 • Verkställande direktör Cilla Benkö och herr Anders Lamborn (Sveriges Radio)
 • Verkställande direktör Fredrik Lindgren (Kungl. Operan) och fru Catharina Lindgren
 • Kabinettskammarherren konserthuschef Stefan Forsberg och fru Els-Marie Forsberg
 • Styresman fil.dr. Sanne Houby-Nielsen (Stiftelsen Nordiska museet) och professor Anders Andrén
 • Överintendent Magnus Hagberg (Statens Historiska Museer) och förbundsordförande Göran Arrius
 • Överintendent Ann Follin (Statens museer för världskultur) och arkitekt Ibb Berglund
 • Kabinettskammarherren överintendent Lars Amréus
 • Överintendent dr Susanna Pettersson (Nationalmuseum) och konstnär Timo Valjakka
 • Överintendent Helene Rånlund (Statens försvarshistoriska museer)
 • Riksantikvarie Joakim Malmström (Riksantikvarieämbetet) och fru Madelene Malmström
 • Riksarkivarie Karin Åström Iko (Riksarkivet) och fil.mag. Per Iko
 • Teaterchef Anna Karinsdotter (Drottningholms slottsteater)
 • Museichefen fil.dr Malin Grundberg (Livrustkammaren) och herr Christian Hörgren
 • Museidirektör Peter Skogh (Tekniska museet)
 • Överintendent Lisa Månsson (Naturhistoriska riksmuseet) och herr Göran Månsson
 • Museichef Jenny Lind (Vasamuseet) och ingenjör Fredrik Lind
 • Chefredaktör Anna Careborg (Svenska Dagbladet)
 • Chefredaktör Peter Wolodarski (Dagens Nyheter) och journalist Karin Grundberg Wolodarski
 • Chefredaktör Christofer Ahlqvist (Göteborgs-Posten)
 • Överintendent Gitte Ørskou (Moderna Museet)
 • Kulturarvsspecialist Anders Zander (Statens fastighetsverk) och fil.dr Rebecka M. Adelswärd
 • Civilekonom Anders Bodin (Drottningholms slottsteater)
 • Fru Annika Friis (Drottningholms slottsteater)
 • Advokat Wilhelm Lüning (Drottningholms slottsteater)
 • Balettchef Nicolas le Riche (Kungl. Operan)
 • Orkesterchef Helle Solberg (Kungl. Operan)
 • Produktionschef Helena Åsberg (Kungl. Operan)
 • T.f. operachef Ellen Lamm (Kungl. Operan)
 • Dramaturg Katarina Aronsson (Kungl. Operan)
 • Fru Kajsa Johanna William-Olsson (Kungl. Operan)
 • Ordförande Karin Forseke (Drottningholms slottsteater) och bergsingenjör Peter Jörgensen

Icke tjänstgörande hovstater

 • Ordenskansler Ingemar Eliasson och adjunkt Carin Eliasson
 • Åldfru Ebba von Mecklenburg
 • Överadjutant överste 1. gr Einar Lyth och fru Marja Lyth

Utländsk uppvaktning

 • Adjutanten örlogskapten Christian G. Meinwerz (Danmark)
 • Hovdamen Annelise Wern (Danmark)
 • Adjutanten kommendörkapten Joakim Traavik Opsahl Svaeren (Norge)
 • Hovdamen Monica Watterud (Norge)
 • Förste adjutanten överstelöjtnant Tino Savolainen (Finland)
 • Generalsekreterare Sif Gunnarsdottir (Island)

Svensk uppvaktning

 • Adjutanten överstelöjtnant Jan Vall
 • Adjutanten överstelöjtnant Jonas Hassel
 • Adjutanten överstelöjtnant Carl-Magnus Svensson
 • Adjutanten överste Peter Hederstedt
 • Adjutanten överstelöjtnant Fredric Westerdahl
 • Adjutanten överste Ola Barvér
 • Adjutanten överstelöjtnant Daniel Ottosson
 • Hovdamen fru Harriet Bredelius

Kungl. Hovstaterna

 • H.E. Riksmarskalken Fredrik Wersäll och fru Anna Wersäll
 • Överhovmästarinnan friherrinnan Kirstine von Blixen-Finecke och friherre Hans von Blixen-Finecke
 • Ordenskanslern professor Svante Lindqvist och fv. övertandläkare Catharina Lindqvist
 • Förste hovmarskalken Göran Lithell och fru Karin Lithell
 • Statsfrun grevinnan Anna Hamilton och greve Peter Hamilton
 • Överceremonimästaren ambassadör Anders Ahnlid
 • Ståthållaren fil.dr Staffan Larsson och fru Marie Ols
 • Överintendenten fil.dr Margareta Nisser Dalman
 • Överintendenten Jan Lindman och specialistläkare Ulrika Lindman
 • Hovstallmästaren överste Ulf Gunnehed och fröken Annica Södergren
 • Vice ordenskanslern kammarherre Per Sandin
 • Informationschefen Margareta Thorgren och herr Magnus Thorgren
 • Hovmarskalk Andreas Ershammar och lärare Jessica Ershammar
 • Hovmarskalk Isabella Törngren och rättschef David Törngren
 • Ceremonimästaren Odd Zschiedrich och fru Thomasine Rudebeck
 • Vice ceremonimästaren friherre Otto von Platen och friherrinnan Caroline von Platen
 • Hovdamen friherrinnan Christina von Schwerin
 • Hovintendent Åke Hovgard
 • Slottsmästaren Claes Carlsson
 • Kabinettskammarherren professor Peter Gudmundson
 • Kammarherren docent Magnus Olausson
 • Kammarherren teol.dr Per Ström
 • Kammarherren agr.dr Carl-Anders Helander
 • Kammarherren museidirektör Johan Cederlund
 • Kammarherren civilekonom Björn Fröling
 • Kammarherren professor Lars Hultman
 • Förste livmedikus docent Lars Wennberg
 • Livmedikus med. dr. Viveka Frykman-Kull
 • Slottsfogde Magnus Andersson
 • Slottsfogde Erik Kampmann
 • Slottsfogde Paulina Norman
 • Hovsekreterare Heidi Kumlin
 • Hovsekreterare Maria Olovsson
 • Hovsekreterare Sigrun Berg
 • Hovdamen fru Louise Törneman
 • Hovdamen fru Eliane de Gunzburg Beckman
 • Hovsekreterare fil.mag. Anita Söderlind
 • Förste hovkanslist Johan Olsen
 • Hovkanslist Mari-Louise Karjer
 • Hovsekreterare Susanne Franchell
 • Bitr. informationschef Johan Tegel
 • Informationssekreterare Ulrika Näsholm
 • Hovintendent Katri Carlberg
 • Hovkamrer Hélène Bruneheim
 • Förste intendent Lars Ljungström
 • Intendent Kerstin Hagsgård
 • Hovsekreterare Maria Nilsdotter
 • Intendent Leila Tuuli
 • Intendent Alexander Holm
 • Husgerådsmästare Andreas Andersson
 • Slottskanslist Ann-Charlotte Angleby
 • Garnisonsavdelningschefen överstelöjtnant Richard Beck-Friis

Kungl. Staberna

 • Stabschefen generallöjtnant Jan Salestrand och örlogskapten Rose-Marie Jernbäcker
 • H.M. Konungens vakthavande adjutant kommendör Johan Norlén
 • H.K.H. Kronprinsessans vakthavande adjutant överstelöjtnant Niklas Niemi