Kungen gav företräde för landshövdingen i Västernorrlands län

Den 11 september gav Kungen företräde på Kungl. Slottet för Carin Jämtin, ny landshövding i Västernorrlands län.

Kungen tillsammans med Carin Jämtin, nytillträdd landshövding i Västernorrrlands län.

Kungen tillsammans med Carin Jämtin, nytillträdd landshövding i Västernorrrlands län. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Sedan 11 september 2023 är Carin Jämtin landshövding i Västernorrlands län.

Carin Jämtin var Socialdemokraternas partisekreterare 2011–2016 samt riksdagsledamot 2006 och 2014–2017. Hon var även oppositionsborgarråd i Stockholms stad 2006–2011 och biståndsminister 2003–2006.

Sedan 2017 har Carin Jämtin varit generaldirektör för Sida.

Om Sveriges län

Sverige består av 21 län. Varje län har en länsstyrelse där landshövdingen är chef. Landshövdingen utses av regeringen.

Som statlig myndighet ser länsstyrelsen till att de beslut som Sveriges riksdag och regering fattar blir verklighet i länet. Länsstyrelsen ska främja länets utveckling och underrättar regeringen om viktiga händelser.

Länsstyrelserna inrättades när Axel Oxenstierna år 1634 reformerade statsförvaltningen i Sverige.