Prins Daniel vid Prins Daniels Entreprenörs­dag

Den 30 augusti deltog Prins Daniel i Prins Daniels Entreprenörsdag som bjuder in unga entreprenörer för en inspirationsdag. Forumet arrangerades på Artipelag, Stockholm, av Kungl. Ingenjörs­vetenskaps­akademien (IVA) och Prins Daniels Fellowship.

Prins Daniel i samtal med unga entreprenörer under konferensen på Artipelag.

Prins Daniel i samtal med unga entreprenörer under konferensen på Artipelag. Foto: Adrian Pehrson/IVA

Syftet med Prins Daniels Entreprenörsdag är att ge unga entreprenörer en möjlighet att inspireras, bygga nätverk och gemensamt diskutera erfarenheter och upplevelser.

Entreprenörsdagens deltagarna anlände med båt till Artipelag.

Entreprenörsdagens deltagarna anlände med båt till Artipelag. Foto: Henric Wauge/SPA

Dagen inleddes med en båttur från Strandvägen i Stockholm till Artipelag och under färden hälsade Prinsen hälsade alla deltagare välkomna.

Deltagare vid entreprenörsdagen.

Foto: Adrian Pehrson/IVA

Därefter bjöd ledande entreprenörer och företagsledare på föreläsningar och samtal, varvat med rundabordssamtal. Talade gjorde bland andra Tuula Teeri, vd IVA, Daniel Kjellén, Tink, Johanna Grimståhl, Brightnest Group, Marcus Wallenberg och Linnea Kornehed Falck, Einride.

Prins Daniel under konferensen.

Prins Daniel under konferensen. Foto: Henric Wauge/SPA

Dagen avslutades med en gemensam middag där bland andra chefen för Sveriges riksbank Erik Thedéen talade.

Om Prins Daniels Fellowship

Prins Daniels Fellowship och entreprenörskapsprogram syftar till att inspirera unga människor att bli entreprenörer och att stötta ett antal företag genom mentorskap. Projektet är ett långsiktigt samarbete mellan Prins Daniel och Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).

Projektet lanserades i januari 2013.

Prins Daniels Fellowship har samlat en grupp framgångsrika entreprenörer och företagsledare i ett expertråd som besöker gymnasieskolor, universitet och högskolor i Sverige för att inspirera unga människor och berätta om sina erfarenheter som entreprenörer.

Läs mer om Prins Daniels Fellowship

Om IVA

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, är en fristående akademi som till nytta för samhället främjar tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets utveckling. I samarbete med näringsliv och högskola initierar och föreslår IVA åtgärder som stärker Sveriges kompetens och konkurrenskraft.

Läs mer om IVA