Kungen och Kronprinsessan besökte FMV

Fredagen den 25 augusti besökte Kungen och Kronprinsessan Försvarets Materielverk (FMV) i Stockholm.

Kungen och Kronprinsessan under besöket på FMV.

Kungen och Kronprinsessan under besöket på FMV. Foto: FMV

Under besöket fick Kungen och Kronprinsessan en genomgång av FMV:s verksamhet. De informerades bland annat om den tillväxt som FMV står inför, viktiga materielprojekt och olika internationella samarbeten.

Kungen och Kronprinsessan i FMV:s minneshall, tillsammans med generalmajor Mikael Frisell, chef Ledningsstaben, generaldirektör Göran Mårtensson och brigadgeneral Lars Heimrich, chef  verksamhetsområde Flyg- och rymdmateriel.

Kungen och Kronprinsessan i FMV:s minneshall, tillsammans med generalmajor Mikael Frisell, chef Ledningsstaben, generaldirektör Göran Mårtensson och brigadgeneral Lars Heimrich, chef verksamhetsområde Flyg- och rymdmateriel. Foto: FMV

Kungen och Kronprinsessan gavs också information om hur FMV stödjer Ukraina, dels inom ramen för det särskilda uppdrag som myndigheten fått av regeringen, dels till stöd för Försvarsvarsmaktens arbete.

Nordiskt stridsuniformssystem

Ett av FMV-projekten som Kungen och Kronprinsessan därutöver fick ta del av var det nordiska stridsuniformssystem, "Nordic Combat Uniform", som Sverige tar fram tillsammans med Danmark, Finland och Norge.

Kungen och Kronprinsessan fick bland annat se det nordiska stridsuniformssystemet Nordic Combat Uniform.

Kungen och Kronprinsessan fick bland annat se det nordiska stridsuniformssystemet Nordic Combat Uniform. Foto: FMV

Försvarets Materielverk (FMV)

FMV upphandlar och utvecklar materiel och tjänster till Försvarsmakten.