Prins Daniel vid SNS Tylösands­konferens

Den 23 augusti deltog Prins Daniel i Studieförbundet Näringsliv och Samhälles (SNS) Tylösandskonferens. Årets tema var Creating an environment for growth.

Prins Daniel under rundabordssamtalen vid Tylösandskonferensen.

Prins Daniel under rundabordssamtalen vid Tylösandskonferensen. Foto: Allan Seppa/SNS

Vid årets Tylösandskonferens samlades ledande forskare, företagsledare och experter för att genom föredrag, paneldiskussioner och rundabordssamtal diskutera förutsättningarna för konkurrenskraft och tillväxt.

Prins Daniel tillsammans med statsminister Ulf Kristersson och andra medverkande vid Tylösandskonferensen.

Prins Daniel tillsammans med statsminister Ulf Kristersson och andra medverkande vid Tylösandskonferensen. Foto: Allan Seppa/SNS

Vid konferensen talade statsminister Ulf Kristersson och Svenskt Näringslivs ordförande Jacob Wallenberg.

Under dagen medverkade även universitetsprofessorerna Daron Acemoğlu, MIT, Catherine L. Mann, Brandeis University och Kalina Manova, UCL.

Om SNS

Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS) är en politiskt oberoende ideell förening grundad 1948. Genom forskning, möten och bokutgivning bidrar SNS till att beslutsfattare i politik, offentlig förvaltning och näringsliv kan fatta välgrundade beslut baserade på vetenskap och saklig analys.