Möte med Försvarsberedningen

Den 22 augusti deltog Kungen, Kronprinsessan och Prins Carl Philip vid ett möte med Försvarsberedningen på Kungl. Slottet.

Kungen, Kronprinsessan och Prins Carl Philip under mötet med Försvarsberedningens ordförande Hans Wallmark.

Kungen, Kronprinsessan och Prins Carl Philip under mötet med Försvarsberedningens ordförande Hans Wallmark. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Under företrädet informerade försvarsberedningens ordförande Hans Wallmark om rapporten Allvarstid som lämnades den 19 juni.

I rapporten ingår bland annat en bedömning avseende prioriteringar och följder av ett svenskt medlemskap i Nato.

Vid mötet med Hans Wallmark deltog även H.M. Konungens stabschef Jan Salestrand.

Under mötet med Hans Wallmark.

Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna