Kungen gav företräde för statsministern

Den 18 augusti gav Kungen företräde för statsminister Ulf Kristersson på Kungl. Slottet.

Kungen och statsministern vid dagens företräde på Kungl. Slottet.

Kungen och statsministern vid dagens företräde på Kungl. Slottet. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Kungen träffar regelbundet statsministern för att informera sig om regeringens arbete.

Enligt regeringsformen har statsministern ansvar för att hålla H.M. Konungen underrättad om rikets angelägenheter.