Kungaparet vid Högvaktens 500-års­jubileum

Den 24 juni närvarade Kungen och Drottningen vid högtidlighållandet av Högvaktens 500-årsjubileum.

Kungen på Yttre borggården under midsommardagens högvaktsavlösning.

Kungen på Yttre borggården under midsommardagens högvaktsavlösning. Foto: Svante Rinalder/Försvarsmakten

Jubileet inleddes med att ett festtåg marscherade från Medborgarplatsen till Kungl. Slottet, över Yttre borggården, genom Inre borggården och vidare till Stortorget i Gamla stan. Festtåget bestod av medlemmar ur civila föreningar som iscensatte Gustav Vasas intåg med hjälp av tidsenliga kläder och uniformer.

Kungaparet följde festtåget från Kungl. Slottets balkong ovanför Västra valvet.

Festtågets ankomst till Kungl. Slottet.

Festtågets ankomst till Kungl. Slottet. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Kungaparet såg festtåget från balkongen ovanför Kungl. Slottets västra valv.

Kungaparet såg festtåget från balkongen ovanför Kungl. Slottets västra valv. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

"Gustav Vasa" åter vid Kungl. Slottet efter 500 år.

"Gustav Vasa" åter vid Kungl. Slottet efter 500 år. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Kungen och Drottningen vinkade från Kungl. Slottets balkong.

Kungen och Drottningen vinkade från Kungl. Slottets balkong. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Kvinnor och barn i festtåget.

Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Livgardets Fältpiparkår och Livgardets Musketerarkår genomförde uppvisnings­program på Yttre borggården. Därefter tog Kungen emot uppställd högvakt vid den så kallade gevärsbron på Yttre borggården.

Uppvisnings­program på Yttre borggården.

Uppvisnings­program på Yttre borggården. Foto: Svante Rinalder/Försvarsmakten

Kungen vid den så kallade gevärsbron på Yttre borggården.

Kungen vid den så kallade gevärsbron på Yttre borggården. Foto: Svante Rinalder/Försvarsmakten

Efter ceremonin närvarade Kungaparet vid en mottagning där överkommendanten stod som värld.

Om Högvakten

Högvakten utgörs av dem som bevakar de två kungliga slotten Stockholms slott och Drottningholms slott. Högvakten är en viktig del av skyddet av slotten och Stockholms militära beredskap.

Högvakten i Stockholms månghundraåriga historia är en populär turistattraktion som drar hundratusentals åskådare varje år. På så sätt har Högvakten för många blivit en symbol för Stockholm och de kungliga slotten.

I dag tjänstgör 50 till 60 kvinnor och män i högvakten varav 35 är på Stockholms slott och 25 är på Drottningholms slott. Högvakten bemannas av soldater och sjömän från förband över hela landet. Vaktpersonalen avlöses efter ett årsvis löpande schema.

Läs mer om Högvakten