Prinsessan Sofia vid Skol­inspektionens inspirations­seminarium

Den 17 juni deltog Prinsessan Sofia vid Skolinspektionens inspirationsseminarium.

Prinsessan Sofia tillsammans med Kim Waller, generalsekreterare Prinsparets stiftelse, Helén Ängmo, Skolinspektionens generaldirektör och Mårten Petersson, Barn- och elevombudet.

Prinsessan Sofia tillsammans med Kim Waller, generalsekreterare Prinsparets stiftelse, Helén Ängmo, Skolinspektionens generaldirektör och Mårten Petersson, Barn- och elevombudet. Foto: Jesper Wadensjö

Skolinspektionen är en statlig myndighet som arbetar för att alla barn och elever ska få en likvärdig utbildning av god kvalitet i en trygg miljö.

Seminariet inleddes med att Prinsessan Sofia höll ett tal där hon bland annat sa:

Det är i det förebyggande samtalet vi har möjlighet att skapa tillit, i det främjande vi kan bidra med perspektiv och i det åtgärdande arbetet vi kan vara viktiga vuxna och agera i en situation där en elev upplever ett utanförskap.

Och det är just därför ert arbete med att ställa tydliga krav på skolverksamheter, utvärdera och följa upp är enormt viktigt och värdefullt.

H.K.H. Prinsessan Sofia

Skolinspektionen ser till att skolorna följer lagar och regler genom att inspektera skolor och bedömer ansökningar om att starta friskolor.

Läs mer på Skolinspektionens webbplats