Kungen vid Ungt Ledarskaps seminarium i Göteborg

Den 22 maj deltog Kungen i Konungens Stiftelse Ungt Ledarskaps seminarium i Göteborg.

Kungen i samtal med Gabriella Kärnekull Wolfe, en av årets kompassrosstipendiater.

Kungen i samtal med Gabriella Kärnekull Wolfe, en av årets kompassrosstipendiater. Foto: Nathalie Malic

Studiebesök Mathivation

Programmet började med ett besök på Västsvenska handelskammaren med information om utbildningsprojektet Mathivation.

Kungen under besöket på Västsvenska handelskammaren.

Kungen under besöket på Västsvenska handelskammaren. Foto: Nathalie Malic

Mathivation som grundades av tidigare kompassrosstipendiaten Farid Nolen, är en del av Västsvenska Handelskammarens arbete med kompetensförsörjning. Inom Mathivation utbildas gymnasieelever för att dessa i sin tur ska kunna motivera och lära yngre elever om matematik och problemlösning.

Kungen fick därefter besöka en Mathivation-lektion och samtala med elever.

Kungen tillsammans med elever under en Mathivation-lektion.

Kungen tillsammans med elever under en Mathivation-lektion. Foto: Nathalie Malic

Ungt Ledarskaps seminarium

Vid ankomsten till seminariet togs Kungen emot av tidigare kompassrosstipendiaten Emma Knaggård Wendt, Albin Haglund, Scouterna, Peter Wall från stadslednings­kontoret i Göteborg, samt kommunfullmäktiges ordförande Aslan Akbas.

Seminariet Värdebaserat ledarskap i en polariserad värld inleddes med ett tal av Kungen där han bland annat sade:

Ni unga ledare är alla unika individer och kan på ert alldeles eget sätt bidra till samhället.

Men ni behöver få utrymme, verktyg och förutsättningar för att kunna bidra. Vi som funnits med längre behöver skapa detta utrymme, ge er en plattform.

Seminariet Ungt Ledarskap är just en sådan plattform och mötesplats.

H.M. Konungen

Kungen höll tal under seminariet.

Kungen höll tal under seminariet. Foto: Nathalie Malic

Seminariet fortsatte med panelsamtal där årets kompassrosstipendiater Rasmus Häggkvist, Andreas Magnusson, Hilda Silvergran, Gabriella Kärnekull Wolfe och Mohamed Khalil deltog, tillsammans med några av tidigare års kompassrosstipendiater.

Ungt Ledarskap

Konungens stiftelse Ungt ledarskap var en gåva till Kungen på 60-årsdagen, på initiativ av Scouterna. Stiftelsen verkar för att lyfta unga ledare med ett gott värde­baserat ledarskap. Stiftelsens bygger på scoutrörelsens värderingar och har mod, omtanke och handlingskraft som centrala värdeord för ett gott värdebaserat ledarskap.