Kronprinsessan vid Cosacs plenarmöte

Den 16 maj närvarade Kronprinsessan vid Cosacs plenarmöte som ägde rum i riksdagens plenisal.

Kronprinsessan tillsammans med talman Andreas Norlén vid Cosacs plenarmöte

Kronprinsessan tillsammans med talman Andreas Norlén vid Cosacs plenarmöte. Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag

Mötet, som äger rum varje halvår, syftar till att sammanföra ledamöter från de nationella parlamentens EU-utskott och Europaparlamentet.

Vid mötet diskuterades aktuella EU-frågor och frågor rörande de nationella parlamentens roll i EU-samarbetet.

Värd för konferensen var talman Anders Norlén samt EU-nämndens ordförande Hans Wallmark.

Cosacs plenarmöte.

Cosacs plenarmöte. Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag

Cosac är en förkortning för franska Conférence des organes spécialisés dans les affaires communautaires, som betyder konferensen mellan de parlamentariska organen för EU-frågor vid Europeiska unionens parlament.