Kungaparet vid utdelning av Crafoordpriset

Torsdagen den 11 maj delade Kungen ut Crafoordpriset vid en ceremoni i Beijersalen på Kungl. Vetenskaps­akademien i Stockholm.

Kungen delade ut Crafoord-priset till professor Dolph Schulter.

Kungen delade ut Crafoord-priset till professor Dolph Schulter. Foto: Claudio Bresciani/TT

Årets mottagare av Crafoordpriset är professor Dolph Schulter som verkar vid Zoology Department and Biodiversity Research Centre, University of British Columbia i Vancouver, Kanada.

Professor Schulter belönades för”för fundamentala bidrag till förståelsen av adaptiv radiering och ekologisk artbildning”.

Professor Schulter mottar priset i biovetenskap för att "ha visat i praktiken att Darwins teorier om naturligt urval stämmer. Med hjälp av nydanande studier av finkar och spigg har Dolph Schluter gett oss kunskap om hur olika arter blir till".

Kungaparet vid ankomsten till Kungl. Vetenskapsakademien.

Kungaparet vid ankomsten till Kungl. Vetenskapsakademien. Foto: Claudio Bresciani/TT

Kungaparet tillsammans med Crafoordsstiftelsens ordförande Ebba Fischer och årets pristagare professor Dolph Schulter, samt Kungl. Vetenskapsakademiens representanter.

Kungaparet tillsammans med Crafoordsstiftelsens ordförande Ebba Fischer och årets pristagare professor Dolph Schulter, samt Kungl. Vetenskapsakademiens representanter. Foto: Claudio Bresciani/TT

Kungen delade även ut stipendier och anslag för forskning inom biovetenskaper ur Stiftelsen Anna-Greta och Holger Crafoords fond till Sandra Lorena Ament-Velásquez, Rebekah Oomen, Øystein Opedal, Loïs Rancilhac och Natalie Roberts.

Om Crafoordpriset

Anna-Greta och Holger Crafoords fond bildades 1980 och det första priset delades ut 1982. Prisets syfte är att främja internationell grundforskning inom disciplinerna matematik och astronomi, geovetenskap, biovetenskap (med särskild tonvikt på ekologi) och polyartrit (t.ex. reumatoid artrit).

Läs mer om Crafoordpriset