Kronprinsessan vid WWF:s årsmöte

Den 11 maj deltog Kronprinsessan vid Världsnaturfonden WWF:s årsmöte. Årsmötet hölls på Ekolsunds slott med efterföljande exkursion till Hjälstaviken, en fågelsjö som omges av vass och strandängar med betande djur.

Kronprinsessan under exkursionen vid Hjälstaviken.

Kronprinsessan under exkursionen vid Hjälstaviken. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

I anslutning till årsmötet höll Yvonne Blombäck, senior programsamordnare vid WWF, ett föredrag på temat Våtmarker – en nyckel för att klara framtidens klimatförändringar.

Kronprinsessan vid årsmötet på Ekolsunds slott.

Kronprinsessan vid årsmötet på Ekolsunds slott. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Efter årsmötet arrangerades en exkursion till naturreservatet Hjälstaviken, en av Sveriges fågelsjöar. Det rika fågellivet visar sig redan i mars när gässen kommer i tusental till sjön, och i maj anländer vadare och beckasiner. Vid sjön häckar bland annat årta, skedand, dvärgmås och brun kärrhök.

Sedan 1970-talet har WWF varit engagerad i våtmarker och har bland annat finansierat spänger i Hjälstaviken.

Under exkursionen fick Kronprinsessan information om fågellivet i Hjälstaviken av WWF:s sakkunniga.

Under exkursionen fick Kronprinsessan information om fågellivet i Hjälstaviken av WWF:s sakkunniga. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Våtmarker är bland de mest artrika miljöerna i Sverige. Våtmarker binder koldioxid och är viktiga för biologisk mångfald. Ungefär en femtedel av Sveriges rödlistade arter är kopplade till våtmarksmiljöer, så som fåglar, fiskar, grodor, fladdermöss, sländor, snäckor och skalbaggar.

Nästan en fjärdedel av Sveriges våtmarker har försvunnit under det senaste seklet, men intresset för att bevara, restaurera och nyanlägga våtmarker ökar.

Kronprinsessan har tidigare också besökt Initiativ Utö, där hon fick information om Södra Flanderns våtmark.

Kronprinsessan observerar fågellivet i Hjälstaviken med kikare.

Foto: Pelle T Nilsson/SPA