Kungen gav företräde för nuvarande och blivande arméchefen

Den 10 maj gav Kungen företräde för arméchefen generalmajor Karl Engelbrektson och brigadgeneral Jonny Lindfors som den 18 juni efterträder Karl Engelbrektson som arméchef.

Kungen tillsammans med generalmajor Karl Engelbrektson och brigadgeneral Jonny Lindfors.

Kungen tillsammans med generalmajor Karl Engelbrektson och brigadgeneral Jonny Lindfors. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Under mötet informerades Kungen om pågående verksamhet och utveckling inom armén och stödet till Ukraina.