Kungen vid Aurora 23

Lördagen den 29 april besökte Kungen försvarsmaktsövningen Aurora 23 vid Bromma flygplats.

Kungen under försvarsmaktsövningen Aurora 23.

Kungen under försvarsmaktsövningen Aurora 23. Foto: Alexander Gustavsson/Försvarsmakten

Under Aurora 23 har delar ur Luftvärnsregementet, Lv 6, ombaserats till ett område i närheten av Bromma flygplats.

Kungen inledde sitt besök med att få information om Lv 6:s verksamhet samt om förbandets pågående och kommande uppgifter.

Kungen under försvarsmaktsövningen Aurora 23.

Foto: Alexander Gustavsson/Försvarsmakten

Kungen fick därefter en förevisning av luftvärnssystem 103/Patriot och luftvärnsrobot 98.

Kungen under försvarsmaktsövningen Aurora 23.

Foto: Anders Fall/Försvarsmakten

Aurora 23

Aurora 23 är den största nationella övningen i sitt slag på mer än 25 år. Omkring 26 000 män och kvinnor deltar.

Ett flertal nationer och myndigheter deltar i försvarsmaktsövning Aurora 23. Deltagande nationer förutom Sverige är USA, Storbritannien, Finland, Polen, Norge, Estland, Lettland, Litauen, Ukraina, Danmark, Österrike, Tyskland och Frankrike.

Övningen genomförs i luften, på marken och till sjöss. Förband över hela Sverige deltar men det är framförallt i södra Sverige samt på och runt Gotland som övningen kommer märkas.